บอนไซกุหลาบพันปี | Azalea Bonsai

       การทำบอนไซ (Bonsai) มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน แต่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บอนไซได้แพร่หลายไปยังตะวันตก และค่อยๆแพร่ไปยังทั่วโลกในเวลาต่อมา

       บอนไซเป็นการทำให้ต้นไม้ทั่วไปมีขนาดเล็กลง โดยการตัดแต่ง และดูแลเป็นพิเศษ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อใช้ในการตกแต่ง

บอนไซกุหลาบพันปี