การประกวดบอนไซ | Bonsai Contest Criteria

บอนไซรูปทรงตั้งตรง
บทนำ

บทความนี้มีหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. เกณฑ์ความสูงของบอนไซ
 2. ลักษณะของต้นบอนไซ
 3. การตัดสินการประกวดบอนไซ
 4. กลุ่มของการประกวด


       การจัดประกวดบอนไซในแต่ละครั้ง ต้องมีเกณฑ์เพื่อแบ่งหมวนหมู่ของต้นบอนไซ หลักเกณฑ์มีดังต่อไปนี้

1. เกณฑ์ความสูง

ของต้นบอนไซ จะแบ่งแยกบอนไซแต่ละความสูงออกจากกัน นอกจากความสูงแล้ว ยังอาจจะมีความกว้างของต้นบอนไซด้วย ซึ่งถ้ามี ผู้ร่วมเข้าประกวดต้องตัดกิ่งที่ยาวเกินทิ้งไป ส่วนความสูงของต้น เป็นดังต่อไปนี้

บอนไซขนาดจิ๋ว             ความสูงไม่เกิน   15         ซม.
บอนไซขนาดเล็ก           ความสูง              15-30    ซม.
บอนไซขนาดกลาง         ความสูง              30-45   ซม.
บอนไซขนาดใหญ่          ความสูง              45-60    ซม.
บอนไซขนาดใหญ่มาก   ความสูงเกิน        60         ซม.


บอนไซเอน
2. ลักษณะของต้นบอนไซ

เมื่อแยกความสูงของต้นบอนไซเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็แยกลักษณะรูปทรงของต้นบอนไซดังต่อไปนี้
 • ลำต้นเดี่ยว ตั้งตรง
 • ลำต้นเดี่ยว คดเคี้ยว
 • ลำต้นเดี่ยว เอนเล็กน้อย
 • ลำต้น 2 ต้น อยู่ในโคนเดียวกัน
 • ลำต้น 3 ต้น อยู่ในโคนเดียวกัน
 • ลำต้นบิดเป็นเกลียว
 • บอนไซทรงลู่ลม
 • บอนไซทรงพุ่มไม้กวาด

(สามารถดูรูปทรงบอนไซต่างๆได้ที่บทความ "บอนไซรูปทรงต่างๆ")

บอนไซประเภทสวนถาด
       นอกจากลักษณะและความสูงแล้ว ยังแบ่งบอนไซออกเป็นแต่ละประเภทอีก เช่น บอนไซประเภทต่างประเทศ;เป็นบอนไซที่นำพันธุ์ไม้เข้ามา เช่น ชาฮกเกี้ยน เอม เมเปิล สนต่างๆ เป็นต้น บอนไซประเภทไม้ตกกระถาง;เป็นบอนไซที่ดัดให้มีการย้อยเอนลงต่ำกว่าขอบกระถาง ส่วนใหญ่แล้วจะวางกระถางบอนไซประเภทนี้ไว้ที่สูงๆ บอนไซประเภทเกาะหิน;เป็นบอนไซที่นำหินมาตกแต่งรวมกัน ทำให้ได้ความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น


บอนไซประเภทเกาะหิน

3. การตัดสินการประกวดบอนไซ

การให้คะแนนเป็นดังต่อไปนี้ (เป็นการประมาณอย่างคร่าว ๆ เนื่องจากการประกวดแต่ละพื้นที่อาจใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกัน)
 1. ลักษณะของรูปทรงบอนไซและการเลือกกระถางที่มีความเหมาะสมกับพันธุ์ไม้ การจัดวางตำแหน่งของพันธุ์ไม้อย่างถูกต้อง 30 คะแนน
 2. ลักษณะของกิ่งก้านสาขาของต้นบอนไซ เป็นไปตามสัดส่วนที่พอเหมาะ 10 คะแนน
 3. ลักษณะของลำต้นและพื้นผิวของบอนไซ 10 คะแนน
 4. ลักษณะกิ่งก้านเป็นชั้นที่สวยงาม 10 คะแนน
 5. การตกแต่างภายนอก เช่น ผิวดินหรือพืชคลุมดิน เป็นต้น 5 คะแนน


4. กลุ่มของการประกวด

ในการแข่งขันจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเลี้ยงบอนไซมือสมัครเล่น และ นักเลี้ยงบอนไซมืออาชีพ

บางท่าน ปลูกเลี้ยงบอนไซเป็นอาชีพ เมื่อเข้าการแข่งขันและได้รับชัยชนะ ก็ประกาศขายต้นบอนไซเพื่อนำเงินมาเลี้ยงชีพ แต่สำหรับบางท่านก็ไม่หวังผลเป็นเงิน แต่หวังชื่อเสียง เมื่อได้รับชัยชนะก็มีชื่อเสียงขึ้นมาทันที