การปลูก บอนไซไทร | Grow Ficus Bonsai Tree


       ต้นไทร เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูล"ไทร"--ตระกูลไทรมีหลายชื่อเรียก เช่น มะเดื่อ หรือ โพ  (เกี่ยวกับสายพันธุ์หรือตระกูล ผมแน่นำให้ลองหาอ่านดูใน Wikipedia : ไทร (สกุล) หรือ อ่านจากสารานุกรมของสำนักงานหอพันธุ์ไม้ : ไทร;สกุล )

       ต้นไทร เป็นต้นไม้ที่หาซื้อได้ง่าย รูปทรงสวย จึงนิยมนำมาทำเป็นบอนไซไทร (Ficus Bonsai) โดยทั่วไป ไทรจะเจริญเติบโตบนต้นไม้ บนอาคารก็มี หรือเกาะอยู่ตามโขดหินเล็กหินใหญ่ แหล่งที่หาซื้อต้นไทรได้ง่าย คือ จังหวัดเพรชบุรี ปราณบุรี นครปฐม เป็นต้นการปลูกบอนไซไทร
       ตามปกติต้นไทรเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ชอบบริเวณที่มีน้ำขัง ดังนั้นดินที่ควรใช้ในการปลูกบอนไซ ควรจะเป็นดินร่วนปนทราย (ดินร่วน:ทราย = 2:1) อาจใส่มูลสัตว์หรือเศษใบไม้ผุไปด้วยเล็กน้อยก็ได้


       ต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลไทรก็จะมี ต้นกร่าง ต้นมะเดื่อ ซึ่งมีวิธีการปลูกเหมือนๆกันกับบอนไซทั่วไป ต้นไทรเป็นพืชที่แตกรากแตกใบได้ง่าย จึงนิยมขยายพันธุ์โดยการปักชำ


เปลี่ยนกระถางบอนไซไทร
       พวกต้นไทรมักจะมีรากขนาดใหญ่กว่าพืชชนิดอื่นๆ เมื่อนำมาเลี้ยงสักพัก รากจะเต็มกระถาง การเปลี่ยนกระถางควรรอให้ไม่มีใบอ่อนก่อน--ถ้ามีก็รอให้ใบอ่อนมันแก่ จากนั้นนำดินออกจากกระถางประมาณ 1ใน3 แล้วตัดแต่งรากที่ยาวเกินไปออกให้หมด เหลือไว้เพียงรากฝอยที่มีลักษณะสั้นๆ ยกต้นและดินที่เหลือ--เหลือ 2ใน3 ลงในกระถางใหม่--ก่อนนำต้นไม้มาวาง ต้องใส่วัสดุกรองน้ำที่บริเวณรูระบายน้ำก่อน เช่น กรวดหรืออิฐมอร เป็นต้น ทำการจัดวางต้นไทรให้ได้วิวที่สวยงาม จากนั้นจึงนำดินมาใส่บริเวณรอบๆกระถาง       การรดน้ำบอนไซ ควรรด 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น ในช่วงอากาศแห้ง-ฤดูหนาว อาจรดน้ำเพิ่มอีกหน เป็น 3 ครั้งต่อวัน

       หากต้นบอนไซไทรถูกแสงแดดตลอดเวลา มักจะมีใบมีขนาดเล็ก และมีการแตกแขนงมากกว่าปกติ

       ส่วนแมลงและโรคที่เกิดกับบอนไซไทร มักจะไม่ค่อยมีปัญหา อาจป้องกันเพื่อความมั่นใจโดยการพ้นยาฆ่าแมลงทุกเดือน