กระถางสำหรับปลูกบอนไซ | Bonsai Containers

กระถางบอนไซ
       กระถางปลูกบอนไซมีหลากหลายรูปแบบ อาจใช้สำหรับปลูกชั่วคราว หรือปลูกถาวร แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกระถางที่มีก้นตื้น การปลูกบอนไซในกระถางขนาดใหญ่ ควรเติมดินแค่เพียงพอต่อการเติบโตของรากเท่านั้น สำหรับผู้ที่ฝึกหัดปลูกบอนไซ ควรใช้กระถางขนาดเล็กและใช้ดินเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ขนาดและรูปร่างของบอนไซมีความสวยงาม กระถางของบอนไซนั้นไม่มีความสวยงามที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับแนวทางของตนเอง

       ต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์ จะมีการเจริญเติบโตเป็นลักษณะของบอนไซ กระถางเหล่านี้มักจะเป็นกระถางเซรามิกที่มีหลากหลายรูปทรงและสีสัน และอาจจะเคลือบหรือไม่เคลือบผิว กระถางที่ใช้ปลูกบอนไซจะไม่เหมือนกระถางทั่วไป คือ มีรูระบายน้ำขนาดใหญ่หรือมีรูระบายน้ำมากกว่า 1 รู เพื่อช่วยในการระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ปลูกควรหาวัสดุที่กรองดิน เพื่อกั้นดินไว้มิให้ดินไหลออกไปพร้อมกับน้ำและช่วยมิให้สตรูพืชมุดขึ้นมาทางรูระบายน้ำลักษณะกระถางปลูกที่มีก้นตื้น
ลักษณะกระถางปลูกบอนไซที่มีความลึกพอสมควร

       กระถางปลูกบอนไซแบบเซรามิกมีหลากลาย เช่น รูปทางสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะกับบอนไซหลายต้น หรือกระถางทรงกลม เหมาะกับบอนไซต้นเดียว อาจปลูกบอนไซไว้พื้นราบธรรมดาๆ หรือบนหินก็ได้ เนื่องจากหินมีน้ำหนักมาก จึงมีการคิดหาวัสดุที่ใช้ทดแทนหินได้ คือ คอนกรีตเบา หรือวัสดุพลาสติก ซึ่งจะให้น้ำหนักที่เบากว่ามาก ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจทำให้กระถางแตกร้าวได้ แต่กระถางบอนไซที่ใช้ประกวนแข่งขันกันทั่วไป ยังคงไปกระถางเซรามิก       สำหรับบอนไซที่ใช้ในการจัดแสดงอย่างเป็นทางการ มักจะเลือกรูปร่างและลักษณะของกระถางบอนไซให้เป็นกรอบขอบต้นไม้พอดี ลักษณะเหมือนกรอบรูปภาพ ในงานอย่างเป็นทางการของชาวญี่ปุ่น ขอบของกระถางมักจะเป็นมุมคม และมีด้านตรง ส่วนกระถางที่ไม่เป็นทางการมักจะเป็นทรงกลมทั่วไป


เทคนิคการปลูกบอนไซ
การฝึกปลูกบอนไซมีเทคนิกและวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนิดของต้นไม้

  • ตัดใบออกจากกิ่งและจากลำต้นของบอนไซ ให้ใบเหลืออยู่เฉพาะบริเวณ"ก้าน"ใบ
  • ตัดแต่งกิ่ง-ลำต้น-ก้าน ให้เป็นไปตามรูปทรงที่เราต้องการ
  • ใช้เหล็กดัดช่วยในการดัดกิ่งให้เป็นไปตามที่เราต้องการ
  • บอนไซบางชนิดมีการผลัดใบ ควรย้ายบอนไซไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

บอนไซดั่งเดิมของประเทศจีน ที่จัดแสดงใน
งานบอนไซที่ประเทศอเมริกา

ในช่วงแรก นักบวชชาวญี่ปุ่นได้เดินทางไปศึกษาอยู่ในประเทศจีน เมื่อไปถึง ก็พบต้นไม้ขนาดเล็กที่สวยงาม จึงนำเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่น การเดินทางไปแต่ละครั้ง ก็จะได้ต้นไม้กลับมาเสมอๆ 

การเริ่มปลูกบอนไซในยุคแรก มีกระถางที่ก้นลึก และพัฒนามาสู่กระถางก้นตื้น