การปลูก บอนไซตะโก | Grow Ebony Bonsai Tree


       ต้นไม้แต่ชนิดมีวิธีการปลูกที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันนัก(แต่คล้ายๆกัน) รวมถึงการให้อาหารและการเปลี่ยนดิน

       ต้นตะโกมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย มักพบอยู่ตามป่าที่มีแสงแดดส่องเพียงพอ แหล่งที่พบมากอยู่ที่ สุพนนณบุรี กาญจนบุรี ไปจนถึงประจวบคีรีขันธ์ ในภาคอีสานมีแทบทุกจังหวัด เนื่องจากตะโกเป็นต้นไม้ที่ปลูกและเลี้ยงดูง่าย
วัสดุที่ใช้ปลูกบอนไซตะโก
       ตะโกที่นำมาปลูกอาจซื้ออยู่ตามร้านขายต้นไม้ หรืออาจหาขุดตามป่า ตะโกไม่นิยมนำมาขยายพันธุ์เพราะเป็นพืชที่เติบโตช้า การขุดตะโกมา ควรนำดินรอบๆรากมาด้วย ดินที่ใช้ในการปลูกควรมีลักษณะคล้ายดินเดิมที่ต้นตะโกเคยอยู่ อาจจะเป็นดินโคลน ดินขุยไผ่ หรือดินกลางนา นำดินเหล่านี้มาตากแล้วทุบดินให้มีขนาดเล็กลง แล้วผสมกับเศษใบไม้แห้ง ( ดิน:ใบไม้ 1:3 )

เตรียมต้นตะโกที่ใช้ทำบอนไซ
       ขุดต้นตะโกขึ้นมา ให้ดินติดมาในบริเวณรอบๆราก แล้วใช้ผ้า-พลาสติก(พันให้สามาถระบายน้ำและอากาศได้) พันไว้ประมาณ 6 ถึง 7 เดือน เพื่อให้ต้นตะโกฟื้นตัว แตกรากและใบใหม่ เมื่อเห็นว่าสมควรจะนำลงไปปลูกแล้ว ควรเด็ดใบแก่ๆออกให้หมดเพื่อป้องการการระเหยของน้ำ แกะพลาสติกที่ใช้หุ้มรากออก       เลือกขนาดกระถางบอนไซให้เหมาะ หาเศษมุ้งลวดหรือเศษอิฐมาปิดรูระบายน้ำเพื่อป้องกันการรั่วไหลของดิน จากนั้นให้วางต้นตะโกลง จัดรูปทรงให้เรียบร้อยแล้วนำดินมาใส่รอบๆ กดดินให้แน่นพอที่ต้นบอนไซจะไม่เอนเอียง รดน้ำพอให้ชุ่ม แล้วนำไปไว้บริเวณที่มีแสงแดดรำไร เมื่อต้นบอนไซแข็งแรงแล้ว จึงนำออกมาเลี้ยงกลางแสงแดดตามปกติ

       เดิมที ต้นตะโกเป็นพืชที่เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง ดังนั้นเมื่อนำมาทำเป็นบอนไซตะโก มันจะค่อนข้างทนแล้ง อย่างไรก็ตามควรรดน้ำวันละ 2 ครั้งเหมือนบอนไซทั่วไป คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น

       การใส่ปุ๋ยให้ต้นตะโก ควรใส่ประมาณ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ในฤดูหนาวต้นตะโกจะพักการเจริญเติบโต ดังนั้นควรงดปุ๋ยในช่วงดังกล่าว

       ต้นตะโกแทบจะไม่มีโรคและแมลงมาก่อกวน อาจฉีดยาป้องกันโรคและแมลงสักเดือนละครั้ง