ประวัติของบอนไซ | History of Bonsai

ภาพวาดชายผู้ที่กำลังถือบอนไซ
บอนไซ ช่วงแรก
ได้มีการค้นพบงานศิลปะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาพวาดของชายผู้ที่กำลังปลูกเลี้ยงบอนไซในประเทศจีน [Penjing]
จากศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา บุคลากรของสถานทูตอิมพีเรียลและผู้ศึกษาศาสนาพุทธจากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ในขณะกลับมายังประเทศ ได้นำของที่ระลึกกลับมาด้วย คือ "บอนไซ" ระหว่างปี 603 และ 839 มีอย่างน้อย 17 พระราชภารกิจที่ถูกส่งไปเยี่ยมชม(ศึกษา)ที่ประเทศจีน

ในศตวรรษที่ 9 ณ สถานที่ๆชื่อ "Shōsōin" ได้พบสิ่งประดิษฐ์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยถาดไม้ที่แกะสลักเป็นรูปภูเขา และจำลองหาดทราย และมีต้นไม้ขนาดเล็กอยู่--ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนเริ่มเลี้ยงบอนไซ

จากปี ค.ศ. 970 มีนิยายของญี่ปุ่น--"เรื่องของโพรงไม้" มีข้อความว่า "ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตในธรรมชาติ เป็นเพียงสิ่งดิบๆ มันถูกนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นแฟชั่นเนื่องจากความหลงใหลในรูปร่างและลักษณะของมัน ที่สามารถย้ายได้ง่าย"--ด้วยแนวคิดนี้ มันจึงถูกนำมาเลี้ยงมากขึ้น


ภาพวาด Saigyo Monogatari Emaki ซึ่งปรากฏต้นบอนไซ
ซึ่งอยู่ทางขวาของภาพ


ในช่วงยุคกลาง, การปลูกบอนไซเริ่มปรากฏให้เห็นในภาพวาดแบบม้วน(Scroll) เช่น "Ippen shonin eden (1299)". ภาพวาด Saigyo Monogatari Emaki เป็นภาพแรกๆที่เป็นภาพต้นไม้ขนาดเล็กในกระถางขนาดเล็ก (บอนไซ) ของญี่ปุ่น

พระสงฆ์ชาวจีนที่นับถือศาสนาพุทธ มาสอนที่พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกิจของพระสงฆ์ 'เพื่อแนะนำผู้นำทางการเมือง ในขณะนั้น งานศิลปะตของภูมิทัศน์ขนาดเล็ก(บอนไซ) ได้กลายเป็นที่สนใจ
ยุคกลางของบอนไซ
ในศตวรรษที่ 14 (ค.ศ. 1,400) ได้แยกการใช้คำ โดยใช้คำว่า "ต้นไม้กระถาง"(the bowl's tree) กับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางก้นลึก และใช้คำว่า "บอนไซ"(bonsai) กับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางก้นตื้น
บอนไซสมัยใหม่
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีแนวโน้มการเผยแพร่ประเพณีของบอนไซญี่ปุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะชาวตะวันตก หนึ่งในแนวโน้มที่สำคัญคือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนขอบเขตและความสำคัญของการจัดแสดงนิทรรศการบอนไซ

ยกตัวอย่างเช่นการแสดงบอนไซ Kokufu สิบโผล่เข้ามาในปี 1947 หลังจากที่มีการยกเลิกสี่ปีและกลายเป็นกิจการประจำปีที่มา
http://en.wikipedia.org/wiki/Bonsai