บอนไซ รูปทรงต่างๆ | Bonsai Style

บทความนี้เป็นเนื้อหาฉบับร่าง ซึงอาจมีบางข้อความที่ผิดไป สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่บทความ "รูปทรงของบอนไซ"

0บอนไซตรง / จ๊งคัง ( Formal Upright Style / Chokkan )]
0บอนไซเอี้ยว / โมโยกิ ( Informal Upright Style / Moyogi )
0บอนไซเอน / ชะคัง ( Slanting Style / Shakan )
บอนไซตกกระถาง / ฮัง-เคงไก ( Semi-Cascade Style / Han-Kengai )
บอนไซย้อย / เคงไก ( Cascade Style / Kengai )
0บอนไซทรงไม้กวาด / โฮคิดะจิ ( Broom Style / Hokidachi )
0บอนไซลู่ลม / ฟูกินะกะชิ ( Windswept Style / Fukinagashi )
1บอนไซบัณฑิต / บุนจิน ( Literati Style / Bunjin )
1บอนไซเกาะหิน / เชะกิ-โจยุ ( Roots over Rock Style / Seki-Joju )
1บอนไซรูปทรงรากโหย่ง ( Roots Exposted Style )
0บอนไซรูปทรงโคนคู่ / โชกัน ( Twin Trunk Style / Sokan )
0บอนไซกลุ่มแบบโคนเดียว / คะมุดะจิ ( Clump Style / Kabudachi )
0บอนไซรูปทรงแพ ( Raft Style / Ikadabuki )
1บอนไซสไตล์กลุ่ม / โยเชะ-เว ( Group Planting Style / Yose-Ue )
1บอนไซสไตล์สวนถาด / ไซเค ( Tray Landscapes / Saikei )

0--รูปทรงของบอนไซ            1--ประเภทของบอนไซ

บอนไซตรง / จ๊งคัง ( Formal Upright Style / Chokkan )


ลำต้นจะมีลักษณะตรง เป็นแนวดิ่ง ลำต้นตั้งตรงทำมุม 90 องศากับแนวดิ่ง (เป็นมุมฉาก) กิ่งและใบของด้านซ้ายและด้านขวาแทบจะเท่ากัน โคนต้นจะมีขนาดลำต้นใหญ่ที่สุด และยอดจะมีขนาดเล็กที่สุด โชว์รากที่แข็งแรง ให้ความรู้สึกมั่นคง สง่า และมีภูมิฐานบอนไซเอี้ยว / โมโยกิ ( Informal Upright Style / Moyogi )


       *มีลำต้นไม่ตรงเท่าแบบแรก อาจเอียงเอนเล็กน้อย กิ่งและใบทั้งสองข้างอาจไม่เท่ากัน ด้านใดด้านหนึงจะเยอะกว่า ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ฝืน


บอนไซเอน / ชะคัง ( Slanting Style / Shakan )


       บอนไซเอนจะมีลักษณะ"ตรงข้าม"กับบอนไซตรง คือ มีต้นที่เอียงประมาณ 45 องศา มีทั้งเอนไปด้านซ้ายและขวา (อาจจะเอนไปด้านหน้าหรือด้านหลัง ขึ้นอยู่กับมุมมอง) การปลูกบอนไซรูปแบบนี้ มักจะให้กิ่งอยู่เพียงด้านเดียว เหมือนไม้ที่อยู่บนหน้าผาที่มีลมแรง


บอนไซตกกระถาง / ฮัง-เคงไก ( Semi-Cascade Style / Han-Kengai )


       เป็นบอนไซที่มียอดอยู่นอกกระถาง แต่ไม่ถึงกับไปไกล ยอดจะอยู่เหนือระดับของขอบกระถาง

มีลักษณะคล้ายรูปแบบบอนไซเอน แต่ว่าเอนมากกว่า แต่บอนไซประเภทนี้ไม่ค่อยนิยมกัน


บอนไซย้อย / เคงไก ( Cascade Style / Kengai )


       ยอดของบอนไซจะอยู่นอกกระถาง และย้อยลงเหมือนสายน้ำใหล ยอดจะอยู่ใต้ขอบกระถาง

เดิมที คำว่า Cascade มีความหมายว่า น้ำตก ลำต้นจะตกขอบกระถาง แล้วแตกกิ่ง เหมือนน้ำตกบอนไซทรงไม้กวาด / โฮคิดะจิ ( Broom Style / Hokidachi )


       บอนไซจะมีลักษณะเป็นพุ้ม เหมือนไม้กวาดบอนไซลู่ลม / ฟูกินะกะชิ ( Windswept Style / Fukinagashi )
บอนไซบัณฑิต / บุนจิน ( Literati Style / Bunjin )

บอนไซเกาะหิน / เชะกิ-โจยุ ( Roots over Rock Style / Seki-Joju )


       เป็นบอนไซที่ปลูกอยู่บนหินบอนไซรูปทรงรากโหย่ง ( Roots Exposted Style )


       บอนไซที่โชว์ราก เหมือนพวกต้นโกงกาง
ลักษณะของลำต้นจะลอยสูงขึ้นจากกระถาง จัดเป็นรูปแบบที่มีความนิยมสูง เพราะลำต้นมีความอ่อนช้อยบอนไซรูปทรงลำต้นคู่ / โชกัน ( Twin Trunk Style / Sokan )


       *มีลำต้นมากกว่า 1 ลำต้น อาจมาจากต้นเดียวกัน หรือมี 2 ต้นก็ได้ ตัดแต่งให้มีขนาดและความสูงที่ลงตัว ให้ได้สมดุล กลายเป็นรูปทรงที่สวยงาม


บอนไซกลุ่มแบบ / คะมุดะจิ ( Clump Style / Kabudachi )


       ชื่อรูปทรงบ่งบอกชัดเจน ว่า เป็นกลุ่ม แต่เป็นกลุ่มเดียวบอนไซรูปทรงแพ ( Raft Style / Ikadabuki )


       ลักษณะรากจะทอดยาวไป
บอนไซสไตล์กลุ่ม / โยเชะ-เว ( Group Planting Style / Yose-Ue )


       กลุ่มสไตน์นี้ แต่ละต้นจะไม่ค่อยเชื่อมต่อกัน


บอนไซสไตล์สวนถาด / ไซเค ( Tray Landscapes / Saikei )


       เป็นบอนไซที่ทำขึ้นเพื่อจำลองทิวทัศน์สมจริง โดยย่อจากทิวทัศน์ในความเป็นจริง


<< บ้านบิวโบ แบ๊กกิ๊น