การปลูก บอนไซโมก | Wrightia Religlosa, Benth Bonsai

ลักษณะทั่วไปของต้นโมก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 5-12 เมตร ใบมีขนาดกว้าง 2 ซม ยาวประมาณ 3-5 ซม แทงช่อออกบริเวณปลายกิ่ง เป็นช่อสั้นๆ มีดอกขนาด 2 ซม

ต้นโมกเป็นไม้ที่ค่อนข้างหาง่าย สมัยก่อนคนไทยนิยมปลูกไว้ตามรินถนน หรือปลูกเป็นรั้วบ้าน เมื่อมันออกดอก ดอกจะส่งกลิ่นหอมไปทั่ว

       สำหรับประเทศไทย การหาต้นโมกเป็นเรื่องไม่ยากนัก มีอยู่ทุกจังหวัด การขยายพันธุ์ก็ไม่ยาก

ดินปลูกบอนไซโมก 
       ใช้ดินโคลนผสมกับดินดินทราย โดยอัตราส่วน ดินโคลน:ดินทราย = 2:1 อาจผสมปุ๋ยคอกบ้างเล็กน้อย (ไม่เกิน 10%)


ต้นบอนไซโมก
(www.peebonsai.com)
การดูแลรักษา
       ให้น้ำ 2 เวลา เช้า เย็น สำหรับสภาพปกติ หากอากาศร้อน อาจจะรดน้ำเพิ่มได้บ้าง หากเห็นว่าดินในกระถางแห้งมากเกินไป ควรใช้ถาดรองมารองเพื่อกักเก็บความชื้นไว้ให้มาก

       ใส่ปุ๋ย (ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอก) เดือนล่ะ 1 ครั้ง ถ้าเป็นปุ๋ยเคมี ให้ผสมน้ำแล้วรดบริเวณโคนต้น


กระเปลี่ยนเครื่องปลูก
เมื่อเลี้ยงไม้บอนไซไปเป็นเวลานาน แร่ธาตุและสารอาหารย่อมหมดไปจากดิน ดังนั้นควรเปลี่ยนดินและกระถางตามสมควร


เมื่อไหร่ควรเปลี่ยนเครื่องปลูก

  • เมื่อใบขาดสารอาหาร มันจะมีสีซีดเหลือง
  • มีรากมากเกินไป จำเป็นต้องตัดรากบางส่วนออกเพื่อความสวยงาม
ในขณะที่กำลังเปลี่ยนกระถาง จำเป็นต้องริดใบแก่จัดออก เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในระยะการพักตัวโรคและแมลง
       สำหรับโรคและแมลงที่มาก่อกวนนั้นพบว่ามีน้อยมาก เพื่อความไม่ประมาท อาจพ่นยาฆ่าแมลงสักเดือนล่ะ 1 ครั้ง