10 เผินจิ่ง (บอนไซจีน) | Top 10 Chinese Penjing Trees

คำว่า "บอนไซ" มาจากญี่ปุ่น แต่ต้นกำเนิดของบอนไซที่แท้จริงคือจีน ในประเทศจีนนั้นมีชื่อเรียกศิลปะการปลูกต้นไม้เหล่านี้ว่า "เผินจิ่ง"

ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างเผินจิ่งกับบอนไซ คือ เผินจิ่งจะเน้นการปลูกต้นไม้ขนาดเล็กหลาย ๆ ต้นเพื่อให้ได้ภูมิทัศน์สวยงาม ในขณะที่บอนไซเน้นการปลูกแบบต้นเดียว

ในบทความนี้จะกล่าวถึง 10 ความสวยงามของเผินจิ่ง ดังต่อไปนี้

ศัพท์อังกฤษที่พบบ่อย Landscape; แปลว่า ภูมิทัศน์ และ Penjing (เผินจิ่ง); มีความหมายคล้ายบอนไซ


(#1) Ikadabuki (raft) style Penjing landscape, by Matyie Che Makhtar(#2) Casuarina Equisetifolia landscape by Eddy Sebayang(#3) Chinese Penjing landscape with figurine, by Matyie Che Makhtar(#4) Penjing landscape by Yee-sun Wu(#5) Penjing forest, by Zhuang Weijun(#6) Penjing tree from China(#7) Flowering Penjing tree(#8) Rock landscape, by the Debreceni Bonsai Club(#9) Penjing style bonsai tree, by Joko Sulistianto(#10) Mini Penjing, by Robert Stevenบรรณานุกรม

Oscar. (2557). TOP 10: CHINESE PENJING TREES. ค้นข้อมูล วันที่ 26 ธันวาคม 2557. จาก http://www.bonsaiempire.com/blog/top10-chinese-penjing