การปลูก บอนไซสนดำญี่ปุ่น | Black Pine Japanese (Pinus) Bonsai Culture

ชื่อต้นสนดำญี่ปุ่น (มีหลายชื่อ)
  • Pinus thunbergii 
  • Pinus thunbergiana
  • Japanese Black Pine
  • Japanese Pine
  • Black Pine

ลำต้นสนดำญี่ปุ่น
(https://en.wikipedia.org/)
สนดำญี่ปุ่นที่มีความสูงถึง 40 เมตร
(https://en.wikipedia.org/)       "สนดำญี่ปุ่น (Japanese black pine) เป็นสนพื้นเมืองในพื้นที่ชายฝั่งของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ สามารถเติบโตได้สูงถึง 40 เมตร แต่พบที่มีความสูงเท่านี้ได้น้อยมาก ใบมีลักษณะยาวแหลมเหมือนเข็มอยู่เป็นคู่กัน ยาวประมาณ 7-12 เซนติเมตร ลูกสนยาว 4-7 เซนติเมตร"


(https://en.wikipedia.org/)
       "เนื่องจากสนชนิดนี้มีความทนทานต่อมลพิษและความเค็มของดิน จึงนิยมนำไปปลูกประดับภายในสวน และยังถือว่าเป็นหนึ่งในพืชชนิดแรกๆที่ถูกนำมาทำเป็นบอนไซ ในทวีปอเมริกาเหนือ สนชนิดนี้กำลังประสบปัญหาถูกคุกคามจากหนอนไม้สน ซึ่งเป็นปรสิตท้องถิ่นที่มีแมลงปีกแข็งเป็นพาหะ และยังมีเห็ดราสีฟ้าชนิดหนึ่งที่คอยเบียดเบียนและแย่งอาหารสนชนิดนี้ ทำให้สนดำญี่ปุ่นล้มตายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ หนอนไม้สนยังได้แพร่พันธุ์เข้าไปในญี่ปุ่น ส่งผลให้สนดำญี่ปุ่นอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ไปจากถิ่นกำเนิด" (https://th.wikipedia.org/wiki/สนดำญี่ปุ่น, 2014)


ลักษณะใบของสนดำญี่ปุ่น
(http://www.bonsaiempire.com/)

ต้น บอนไซสนดำญี่ปุ่น
(https://en.wikipedia.org/)
วิธีการปลูกบอนไซสนดำญี่ปุ่น

สถานที่ปลูกบอนไซสนดำญี่ปุ่น
        ปลูกในที่ๆมีแสงแดดจัด ซึ่งจะช่วยให้ใบมีขนาดเล็กลง-- หากสนได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ สนจะปรับตัวโดยการมีใบที่ยาวขึ้น ต้นสนมีความแข็งแรงมาก แต่อาจต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาว

การรดน้ำบอนไซสนดำญี่ปุ่น
        โดยทั่วไป สนไม่ชอบความชื้นตลอดเวลา ดังนั้น ไม่ควรรดน้ำมาก และมีการระบายน้ำออกจากกระถางอย่างดี

การใส่ปุ๋ยบอนไซสนดำญี่ปุ่น
        ใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นทุกๆเดือน
ต้น บอนไซสนดำญี่ปุ่น
(https://en.wikipedia.org/)
การตัดแต่งกิ่งบอนไซสนดำญี่ปุ่น
        การตัดกิ่งสนควรทำอย่างระมัดระวัง แม้ว่าสนจะทนต่อการถูกตัดได้ดี แต่มันเติบโตช้า ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ควรตัดแต่งกิ่งปีละ 1 ครั้ง โดยทำในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ


รูป บอนไซสนดำ(Black Pine)

รูป บอนไซสนดำ(Black Pine)

รูป บอนไซสนดำ(Black Pine)

รูป บอนไซสนดำ(Black Pine)


รูป บอนไซสนดำ(Black Pine)

สนดำญี่ปุ่น

สนดำญี่ปุ่น


บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Pinus thunbergii. ค้นข้อมูล วันที่ 25 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_thunbergii
2. Dupuich. (2557). Bonsai. ค้นข้อมูล วันที่ 24 ธันวาคม 2557. จาก http://dupuich.smugmug.com/
3. PETER TEA BONSAI. (2557). Bonsai-Shows. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก https://peterteabonsai.wordpress.com/category/bonsai-shows/