ประวัติย่อของบอนไซ | Brief Of Bonsai

ประวัติบอนไซ
       บอนไซเป็นศิลปะโบราณที่ทำการปลูกต้นไม้และควบคุมให้ต้นไม้มีขนาดเล็ก คำว่า "บอนไซ" มาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีความหมายว่า "พืชในกระถาง" (planted in a container)

       บอนไซไม่ใช่ต้นไม้แคระ แต่เป็นต้นไม่ย่อส่วนจากต้นไม้ใหญ่โดยการใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ เช่น การมัด การตัด การเล็มต่างๆ เป็นต้น

       แม้ว่าคำว่า "บอนไซ" จะมาจากญี่ปุ่น แต่ต้นกำเนิดมาจากจีน เรียกว่า Penjing ซึ่งมีมากว่า 2,000 ปีก่อน

       ประมาณ 1,000 ปีก่อน ญี่ปุ่นได้ "copied" งานศิลปะมาจากจีน แล้วปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของตัวเอง

       เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน บอนไซแพร่ขยายไปในยุโรป และเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วจนมาถึงปัจจุบัน

รูปแบบของต้นบอนไซ
       บอนไซเป็นรูปแบบที่จำลองมาจากธรรมชาติซึ่งมาหลากหลายแบบด้วยกัน เช่น บอนไซทรงลู่ลม ทรงตั้งตรง ทรงเอียง ฯลฯ

อุปกรณ์ที่ใช้ทำบอนไซ

  1. เครื่องมือตัด เล็ม
  2. ลวดสำหรับดัด ยึด
  3. เครื่องมือตัดลวด
  4. กระถาง

พันธุ์พืชที่นิยมใช้ทำเป็นบอนไซ
       ต้นบอนไซ เป็นพืชเหมือนพืชทั่วไป แต่มันถูกปลูกในกระถางที่เล็กกว่า มีสารอาหารที่น้อยกว่า ดังนั้นการรดน้ำหรือการใส่ปุ๋ย จึงให้ในปริมาณที่น้อย
  • ไม้เขียวตลอดปี เช่น สนสองใบ .
  • ไม้ผลัดใบ เช่น ต้นเอลล์
  • ไม้เขตร้อน เช่น ต้นไทร