การปลูก บอนไซเฟื่องฟ้า | Care Guide Bougainvillea Bonsai Tree

รูปดอกเฟื้องฟ้า
เฟื่องฟ้าเบื้องต้น

       เป็นต้นไม้ทรงพุ่มกึ่งเลื้อย ใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ดอกมีหลายสี เช่น สีส้ม ชมพู หรือแดง

       เฟื่องฟ้าเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดจัด หากแสงแดดไม่เพียงพอจะทำให้เฟื่องฟ้าไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อย


รูปดอกเฟื้องฟ้า
       เฟื่องฟ้าถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศบราซิล ซึ่งนำเข้ามาในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2423 นำเข้าจากสิงคโปร์

บอนไซเฟื่องฟ้า
       เฟื่องฟ้าเป็นต้นไม้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ทำบอนไซ เนื่องจากมันมีดอกที่ใหญ่และสวยงาม อีกทั้งมีสีสันมากมายหลายหลาก เป็นต้นไม้เขตร้อนซึ่งเหมาะกับประเทศไทย

รูปดอกเฟื้องฟ้า
การปลูกและการดูแลบอนไซเฟื่องฟ้า

บริเวณที่ปลูก
       เฟื่องฟ้าต้องการแสงแดดสูงมาก ดังนั้นสถานที่ๆจะปลูก แสงแดดต้องส่องถึง

การรดน้ำบอนไซเฟื่องฟ้า
       เฟื่องฟ้าต้องการความชื้นสูง*

การใส่ปุ๋ย
       ไม่มีรายละเอียด*

การตัดแต่งกิ่งบอนไซ
       เพื่อทำให้บอนไซมีลักษณะเป็นทรงพุ่ม ควรตัดกิ่งบอนไซเป็นประจำในช่วงที่มีการเจริญเติบโตดี* หากต้องการให้บอนไซเฟื่องฟ้ามีลำต้นและกิ่งที่ใหญ่ขึ้น ควรตัดดอกเฟื่องฟ้าออกตลอดเวลา แต่ไม่ตัดกิ่ง

บอนไซเฟื่องฟ้า


ต้นบอนไซเฟื่องฟ้า
(http://www.bonsaiempire.com/)
การเปลี่ยนกระถางบอนไซ
       ทุกๆ 2 - 3 ปี

การขยายพันธุ์
       ขยายพันธุ์ในช่วงฤดูร้อน โดยวิธีการปักชำ (Cuttings)