บอนไซเชอร์รี่พรุน Cherry Plum #17 (Prunus) Bonsai

คำว่า เชอรร์รี่พรุน ผู้เขียนแปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ (Cherry Plum) สำหรับในประเทศไทยอาจมีคำแปลเฉพาะซึ่งผู้เขียนไม่ทราบ หากทราบแล้วจะทำการแก้ไขในภายหลัง

บทนำ

ต้นเชอร์รี่พรุน (Cherry Plum)
เชอร์รี่พรุนมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Cherry plum หรือ Myrobalan plum มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Prunus cerasifera มีต้นกำเนิดในทวีปยุโรปและเอเชีย

เชอร์รี่พรุนจัดเป็นไม้ป่าที่มีพุ่มขนาดใหญ่หรือต้นไม้ขนาดเล็กที่มีความสูง 6-15 เมตร ใบยาว 4-6 เซนติเมตร ต้นเชอร์รี่พรุนเป็นไม้ผลัดใบ มันเป็นหนึ่งในต้นไม้ยุโรปต้นแรก ๆ ที่ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ โดยจะเริ่มออกดอกในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ดอกมีสีขาว 5 กลีบ มีขนาด 2 เซนติเมตร ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร มีสีเหลืองหรือแดงและสามารถกินได้

ผลเชอร์รี่พรุนสุก
ลักษณะของสายพันธุ์อาจเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ผลของเชอร์รี่พรุนบางสายพันธุ์อาจมีรสหวาน สามารถรับประทานสดได้ บางสายพันธุ์มีรสเปรี้ยวซึ่งเหมาะกับการนำไปทำเป็นแยมมากกว่า

เชอร์รี่พรุนเป็นต้นไม้ประดับที่นิยมนำไปจัดสวนและภูมิทัศน์--ปลูกเพื่อดูดอก มีสายพันธุ์จำนวนมากที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีลักษณะพิเศษ เช่น สายพันธุ์ 'Atropurpurea' ซึ่งมีใบและผลเป็นสีม่วง เมื่อนำผลไปทำเป็นแยม สีของมันจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้ดีผลเชอร์รี่พรุนดิบ
นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์อื่น ๆ อีก เช่น ดอกสีขาวหรือชมพู หรือสายพันธุ์ 'Thundercloud' ซึ่งมีใบสีแดงสด บางสายพันธุ์นำมาปลูกเป็นบอนไซ

เชอร์รี่พรุนสายพันธุ์ 'Nigra' ซึ่งมีใบสีดำและมีดอกสีชมพู เป็นพันธุ์ที่ได้เลือกให้เป็น "Award of Garden Merit" โดย "Royal Horticultural Society"

นอกจากนี้พืชเชอร์รี่พรุนยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็น 1 ใน 38 พืชที่นำดอกมาใช้ในการรักษาโรคได้(Bach flower remedies) แต่ตามการวิจัยโรคมะเร็งในสหราชอาณาจักรพบว่า "ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้ดอกไม้จะสามารถเยียวยารักษาหรือป้องกันโรคใด ๆ รวมทั้งโรคมะเร็งได้"


บอนไซเชอร์รี่พรุน

Walter Vene ได้ต้นเชอร์รี่พรุนที่มีอายุมากกว่า 30 ปีมาจากประเทศโครเอเชียในปี 2010 เขาได้ทำการเปลี่ยนกระถางให้ต้นไม้ แล้วทำให้มันเป็นบอนไซ ดังภาพที่จะแสดงด้านล่างนี้

ต้นเชอรร์รี่พรุนที่เพิ่งได้มาในปี 2010

รอต้นไม้พักฟื้น จนกระทั้งมันแข็ง
ทำการตัดแต่งกิ่งเบื้องต้น
ตัดแต่งกิ่งต้นเชอร์รี่พรุน
เพิ่มคำอธิบายภาพ
ตัดกิ่งด้วยเลื่อยไฟฟ้า
หลังจากที่ตัดกิ่งออกเยอะพอสมควร
กิ่งที่ตัดได้ผลิใบใหม่
ทำบอนไซเชอร์รี่พรุน
เพิ่งจะย้ายมาอยู่ในกระถางบอนไซ
เริ่มเป็นบอนไซเชอร์รี่พรุน


บรรณานุกรม

1. Walter Pall. (2557). Prunus #17. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/2014/12/prunus-17.html
2. Wikipedia. (2557). Cherry plum. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_plum