บอนไซปรงทะเล | Cycas rumphii Bonsai


ปรงทะเลหรือมะพร้าวเต่าทะเล หรือสาคูราชินี(อังกฤษ: Queen sago;ชื่อวิทยาศาสตร์: Cycas rumphii) เป็นพืชเมล็ดเปลือยจำพวกปรง ลำต้นหยาบเกิดจากรอยที่หลุดไปของใบ สีน้ำตาลแก่ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายใบแหลม เส้นกลางใบเป็นร่องตื้นๆ โคนก้านใบย่อยมีหนาม เมล็ดสีเขียวเป็นมัน แก่แล้วเป็นสีส้มอมน้ำตาล ลำต้นให้แป้งสาคูที่นำไปทำอาหารได้ เมล็ดดิบเป็นพิษ ใบใช้ทำพวงหรีด


บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Cycas rumphii. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Cycas_rumphii
2. Wikipedia. (2557). ปรงทะเล. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ปรงทะเล