เทคนิคการทำ ไม้ตายซาก | Deadwood techniques

กำลังพัฒนา...

ไม้ตายซาก (Deadwood) คือการทำให้บางส่วนของต้นไม้ให้ตาย ไม้ที่ตายในแต่ละส่วน มีชื่อเรียกเฉพาะตัว ดังตัวอย่างคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้
  • จิน (Jin) กิ่งไม้ตายซาก
  • Uro โพรงตายซาก

ภาพด้านบน โดย Dupuich

กิ่งไม้ตายซาก

ในแวดวงบอนไซนั้นจะมีคำว่า "จิน" (Jin) ซึ่งหมายถึงกิ่งไม้ที่ตายแล้วและยิงติดอยู่กับต้นไม้ กิ่งไม้พวกนี้ไม่มีเปลือกหุ่ม เหลือเพียงแกนไม้สีขาวซีด ลักษณะนี้ในธรรมชาติมักเกิดกับสนเป็นส่วนใหญ่

การสร้างกิ่งายซากนั้นก็เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่าต้นไม้มีอายุมากแล้ว สำหรับวิธีการทำนั้น เมื่อเราเลือกกกิ่งที่จะทำเป็นกิ่งตายซากแล้ว ให้ลอกเปลือกของกิ่งนั้นออกให้หมด หลังจากลอกเปลือกแล้วต้องเอาไปตากแดดให้กิ่งแห้งสนิทเสียก่อนจึงจะเคลือบด้วยน้ำยาสารละลายปูนขาวผสมกำมะถัน ซึ่งจะช่วยในการฟอกสีและรักษาเนื้อไม้ น้ำยานี้ต้องทาทุก ๆ ปี เพื่อรักษากิ่งที่ตายซากให้อยู่คงทน

ปลายของต้นบอนไซ เป็นกิ่งไม้ตายซาก
กิ่งไม้บนสุดที่กำลังชี้ขึ้นเป็นกิ่งไม้ตายซาก


ภาพด้านบนเป็นภาพแสดงตัวอย่างของกิ่งไม้ตายซากที่ชี้ขึ้น


Uro โพรงตายซาก


ในขณะที่ "จิน" มักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเกิดกับพวกต้นสน แต่มันดูไม่เหมาะสมกับไม้ผลัดใบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นพุ่ม

ไม้กิ่งของไม้ผลัดใบได้ฉีกขาดออก โดยทั่วไปมันจะเน่าและตาย เยื่อเซลล์รอบ ๆ จะพยายามรักษาบาดแผล จึงเกิดเป็นแผลเป็นที่เหมือนโพรงที่ไม่ลึกมาก แผลนี้จะไม่สม่ำเสมอ

ภาพทางด้านซ้ายมือเป็นภาพแสดงรอยแผลเป็นเนื่องจากกิ่งที่ฉีกขาดไป (ภาพอาจไม่ชัดเท่าที่ควร)


ไม้ตอ / ชาริ ( Driftwood Style / Shari )

ไม้ตอตายซาก
การทำไม้ตอนั้นค่อนข้างยาก เพราะเป็นรูปแบบของต้นสนโบราณในธรรมชาติที่มีเปลือกหลุดล่อนหายไป ลักษณะดังกล่าวมักเกิดจากภายธรรมชาติ เช่น ถูกฟ้าผ้า

เทคนิคการทำไม้ตอนั้นสามารถนำไปใช้ได้กับบอนไซรูปแบบอื่น ๆ เช่น บอนไซตรง สำหรับไม้ที่จะนำมาใช้ทำบอนไซตอนั้นควรมีลำต้นที่หนา มีเนื้อมากพอที่จะนำมาตกแต่งให้มีลักษณะเป็นตอไม้


ไม้ต้นตายซาก

ต้นสนจูนิเปอร์ที่ใช้เทคนิคการทำไม้ตายซาก
ไม้ต้นตายซาก
จะมีลักษณะคล้ายไม้ตอ มีวิธีการทำที่เหมือนกัน สร้างจุดเด่นให้ต้นบอนไซ ให้ดูเหมือนว่าต้นไม้ถูกฟ้าผ่าหรือเกิดภัยธรรมชาติบางอย่าง การเกิดเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับพันธุ์ไม้ตระกูลสน เมื่อกิ่งฉีกขาดจะทำให้เกิดแผลอยู่อย่างนั้น ต่างจากไม้พันธุ์อื่นที่มันจะพยายามรักษาบาดแผลเหล่านั้น

สำหรับวิธีการทำไม้ตายซากนั้น ทำได้โดยการลอกเปลือกออก แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากต้นไม้จำเป็นต้องใช้เปลือกไม้ในการดำรงชีวิต จึงต้องเหลือเปลือไว้มากพอสมควร จากนั้นให้ทาสารละลายปูนขาวผสมกับกำมะถันซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาเนื้อไม้และฟอกสีไม้ให้ขาว


บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Deadwood bonsai techniques. ค้นข้อมูล วันที่ 28 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Deadwood_bonsai_techniques
2. บอนไซ. (2557). รูปทรงของบอนไซ. ค้นข้อมูล วันที่ 28 ธันวาคม 2557. จาก http://www.bonsai-thai.com