บอนไซชวนชม [2] | Desert Rose Bonsaiรากชวนชม

กระถางสำหรับต้นชวนชมขนาดใหญ่ภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงการดัดกิ่ง 

มันน่าจะเป็นต้นชวนชมมากกว่าที่จะเป็นต้นบอนไซชวนชม
บอนไซคือการนำต้นไม้มีปลูกโดยย่อขนาดของทุก ๆ ส่วนของต้นไม้ลง
จากในภาพ ไม่ได้ย่อส่วนใด ๆ ดังนั้น น่าจะเป็นต้นชวนชมธรรมดา

สไตน์รากโหย่ง (Roots Exposted Style)

สำหรับราคาบอนไซชวนชมก็ตามป้ายครับ 1,500 บาท
ผมไม่ได้ขายนะครับ

เป็นต้นชวนชม สไตน์ "ย้อย"
ชวนชมราชินี เป็นชวนชมที่ออกดอกเก่งที่สุดในสายพันธุ์ชวนชม--เจ้าของร้านกล่าว


ลักษณะของต้นชวนชมนั้นมักจะเน้นการโชว์ราก หรือโชว์ความใหญ่ของราก


เป็นชวนชมย้อยต้นเดียว แต่มีลำต้น 2 ต้น เรียกสไตน์นี้ว่า "Sokan" เป็นคำที่มาจากญี่ปุ่น
แปลเป็นอังกฤษได้ว่า "Twin Trunk Style" 
หรือแปลเป็นไทย คือ "ลำต้นคู่"

สำหรับต้นนี้น่าจะเป็นทรงลู่ลม

สำหรับต้นนี้ก็ราคา 850 บาทครับ
(ไม่ได้ขายนะครับ เป็นผู้ท่องเที่ยวคนหนึ่ง)

พ่อค้าถอนหัวออกมาขายแบบนี้เลย ส่วนราคาและสายพันธุ์ชวนชมจะเขียนไว้บนรากของมัน