บอนไซชวนชม | Desert Rose Bonsai

บอนไซเขาหินซ้อนต้นนี้ ราคาสูงถึง 180,000 บาท
ต้นนี้มีอายุราว ๆ 21 ปี
ชวนชมเขาหินซ้อนสามารถนำไปผสมกับราชินีพันดอก จะได้พันธุ์ ราชินีหินซ้อน
รากโหย่ง รากมีขนาดเท่า ๆ กัน


ลักษณะด้านบนเป็นแนวราบ


กิ่งของชวนชมจะถูกยึดรั้งไว้กับราก


สำหรับต้นที่มีราคารองจากต้นด้านบน ได้แก่ ต้นนี้แหล่ะ ตั้งราคาไว้ที่ 55,000 บาท
อายุอยู่ที่ 18 ปี
ต้นนี้ไม่ถูกติดราคาไว้

ชวนชมต้นนี้ราคา 12,000 บาท

รากสวยงามมาก