บอนไซสน ต้นสปรูซยุโรป | European spruce #9

ต้นสนสปรูซยุโรป (Picea abies) ได้มาจากอิตาลี ในปี 1993 หินแท้จากเยอรมัน

ต้นสปรูซอยู่ในสกุล Picea ซึ่งมี 35 สายพันธุ์ที่เป็นไม้ไม่ผลัดใบในวงศ์ Pinaceae พบได้ในเมืองหนาว ต้นสปรูซเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีความสูง 20-60 เมตร เมื่อโตเต็มที่ต้นจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคว่ำ

ได้ต้นไม้มาใหม่ ๆ ปลูกไว้ในกระถางใหญ่หน่อย ให้ต้นไม้ได้พักฟื้น

จัดแต่งกิ่ง

นำบอนไซมาปลูกไว้บนหิน(จากเยอรมัน)

กว่าจะเป็นบอนไซ


บรรณานุกรม

1. Walter Pall. (2557). European spruce #9. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/2014/06/european-spruce_21.html
2. Wikipedia. (2557). Spruce. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Spruce