การทำบอนไซ ด้วยตัวเอง | Grow A Bonsai By Yourself

บทนำ

ต้นบอนไซ Chamaecyparis Pisifera
(https://upload.wikimedia.org/)
การเลือกซื้อต้นบอนไซที่เขาทำไว้เพื่อจำหน่ายนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่เราจะภูมิใจมากกว่าหากเราได้ทำบอนไซด้วยตัวเอง วิธีง่าย ๆ ในการเริ่มทำบอนไซคือการออกไปหาซื้อพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีจำหน่ายใกล้บ้าน เลือกต้นที่มีขนาดเล็ก แล้วนำมาทำเป็นบอนไซ ในบทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการทำบอนไซจากพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก

ด้านล่างสุดของบทความนี้ มีวิดีโอประกอบการบรรยาย(เป็นภาษาอังกฤษ)


เริ่มการทำบอนไซด้วยตัวเอง

สิ่งที่เราต้องใช้ในการทำบอนไซคือ กระถางบอนไซ ลวดและดินปลูกต้นไม้ จากพันธุ์ไม้ขนาดเล็กจนกระทั้งกลายเป็นบอนไซจะมีขั้นตอนการทำอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การตัดแต่งกิ่ง การดัด(โดยใช้ลวด)และการเปลี่ยนกระถาง

ต้นไม้ที่นำมาประกอบการบรรยายนั้นเป็นต้น Chamaecyparis pisifera (Cypress) มีถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น ในญี่ปุ่นมักนิยมนำมาทำเป็นบอนไซ โดยปกติมันเป็นต้นไม้ที่มีความสูง 35-50 เมตร ลำต้นอาจกว้างถึง 2 เมตร

มาดู 3 ขั้นตอนที่กล่าวไว้ในตอนต้น ดังต่อไปนี้


ขั้นที่ 1: การตัดแต่งกิ่งบอนไซ

ขั้นแรกของการทำบอนไซคือการทำความสะอาดพันธุ์ไม้ แล้วลองศึกษาว่าต้นไม้ควรจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร จากนั้นก็ตัดสินใจเลือกรูปทรง(ดูรูปทรงบอนไซต่าง ๆ คลิ๊กที่นี้) แล้วตัดแต่งกิ่งให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการ การตัดกิ่งก้านหรือใบออกเป็นเรื่องง่าย แต่มันไม่ง่ายนักที่จะงอกมาใหม่ ดังนั้นทุกการกระทำ ควรแน่ใจ เริ่มเล็มจากด้านล่าง ขึ้นด้านบน

ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งที่ไม่สวยงามออก
เล็มใบที่ไม่ต้องการออก
เริ่มด้วยการตัดกิ่งใหญ่ก่อน จนกว่าผลที่ได้จะเป็นที่พอใจ แล้วจึงลงมือตัดกิ่งเล็ก


ขั้นที่ 2: การพันลวด

ต่อไปเราก็พันลวดที่กิ่งก้านโดยเริ่มที่กิ่งใหญ่ ๆ ก่อน พันด้วยความระมัดระวัง พยายามให้ลวดที่พันทำมุม 45 องศากับแนวของลำต้น หากกิ่งมีขนาดเท่ากัน ควรเลือกใช้ลวดที่มีขนาดเท่ากันด้วย ตามกฎของ Thumb ใช้ลวดขนาด 1/3 ของความหนาของกิ่ง

เริ่มจากกิ่งที่มีขนาดใหญ่ก่อน
พยายามพันลวดให้ทำมุม 45 องศากับลำต้น
เมื่อทำการพันลวดกิ่งขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการพันลวดกิ่งที่เล็กต่อ หลังจากเสร็จสิ้นการพันลวด ก็เริ่มจัดตำแหน่งกิ่งให้เหมาะสม


ขั้นที่ 3: เปลี่ยนกระถางบอนไซ

หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งและพันลวดอย่างสวยงามแล้ว ก็เหลือการนำพันธุ์ไม้มาใส่ลงในกระถางบอนไซ เมื่อเลือกกระถางบอนไซได้แล้วก็นำลวดมาวางไว้ด้านใต้(ด้านใน)ของกระถาง จากนั้นติดตั้งตาข่ายกันดินที่บริเวณรูระบายน้ำ

นำต้นไม้ออกจากกระถางเดิม
ใส่ลวด 2 เส้นที่ด้านใต้(ด้านใน)กระถาง
ใส่ดินลงไปในกระถาง โดยปกติเมื่อซื้อต้นไม้มา ดินก็จะติดมากับต้นไม้ซึ่งสามารถใช้ได้ จากนั้นก็ใส่ต้นไม้ลงไป จัดตำแหน่งให้เหมาะสม ให้เห็นโคนต้นไม้เล็กน้อย หากมีรากโผล่มา อาจตัดรากส่วนที่โผล่ทิ้งไป (เราสามารถตัดรากทิ้งได้ประมาณ 30% ของรากทั้งหมดที่มี) ใช้ลวดที่อยู่ด้านล่างมายึดลำต้นไว้ให้มั่นคง

รดน้ำให้ชุ่ม
ภาพผลลัพธุ์ บอนไซ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดินเข้าไปอยู่ทุกซอกทุกซอยของราก จากนั้นก็ทำการรดน้ำ


วิดีโอประกอบการบรรยายนั้นแหล่ะ!

ตอนนี้เรามีบอนไซที่ได้มาโดย 3 ขั้นตอน คือ ตัดแต่งกิ่ง พันลวดและเปลี่ยนกระถาง แล้วสิ่งที่ต้องทำจากนั้นคือ การนำลวดออกแล้วพันใหม่ มิฉะนั้นลำต้นจะเสียหายเนื่องจากลวดที่พันไว้


บรรณานุกรม

BONSAI EMPIRE. (2557). BONSAI STARTERKIT. ค้นข้อมูล วันที่ 25 ธันวาคม 2557. จาก http://www.bonsaiempire.com/blog/bonsai-starterkit