การปลูกและการดูแลบอนไซเบื้องต้น | Grow & Care for General Bonsai

       การปลูกและการดูแลต้นบอนไซอาจไม่ง่ายสำหรับบางคน เนื่องจากต้นไม้ที่จะนำมาปลูกเป็นบอนไซนั้นมีความหลากหลาย การปลูกและการดูแลจึงแตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์ต้นไม้นั้นๆ

       การถือเสียมไปขุดต้นไม้ออกมาจากป่า แล้วนำมาปลูกในกระถางบอนไซ เช่นนี้ จะไม่ได้ผล เนื่องจากบอนไซยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงพอ การนำต้นไม้ออกมาจากป่า ควรมีการรอต้นไม้พักพื้นสักระยะ แล้วจึงค่อยนำไปปลูกไว้ในกระถางบอนไซ

       บางท่านเห็นบอนไซมีความสวยงามดีจึงเกิดอยากเลี้ยงขึ้นมา อย่างเช่นผู้เขียนเอง โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบต้นไม้ พอเห็นบอนไซสวยงามก็อยากลองซื้อมาปลูก แต่ก็มีความอดทนไม่พอที่จะรอมันสวยงาม ผู้เขียนเองก็มีประสบการณ์ปลูกไม่มาก การเขียนข้อความเหล่านี้ ล้วนศึกษามาจากแหล่งอื่นๆหลายๆแหล่งข้อมูล เขียนไปเรื่อย

สถานที่ๆจะปลูกต้นบอนไซ
       โดยทั่วไป ต้นไม้ที่จะนำมาปลูกเป็นบอนไซนั้นมักจะเติบโตในบริเวณกลางแจ้ง ดังนั้นบอนไซจึงมักปลูกเลี้ยงไว้กลางแจ้ง ให้บอนไซได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่

การให้น้ำบอนไซ
       ไม่ควรใช้สายยางฉีดเพื่อรดน้ำ เนื่องจากกระถางบอนไซมีก้นหลุมที่ตื้น แรงดันของน้ำจะขุดดินจากในกระถางออกหมด จึงควรใช้ฝักบัวรดน้ำทั่วไป น้ำที่ใช้รดควรเป็นน้ำสะอาด--ไม่น่าบอก

การใส่ปุ๋ยบอนไซ
       ต้นไม้แต่ล่ะสายพันธุ์ต้องการปุ๋ยในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป บางพันธุ์ต้องการปุ๋ยมาก แต่ให้ปุ๋ยน้อย ต้นบอนไซจะเกิดการเหี่ยวเฉา หรือบอนไซบางพันธุ์ที่ต้องการปุ๋ยน้อย แล้วให้ปุ๋ยมากอาจเกิดการทิ้งใบ ปุ๋ยที่ให้ อาจใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมี สำหรับปุ๋ยเคมีควรเจือจางในน้ำก่อนที่จะนำมารดต้นบอนไซ อาจรดทางใบหรือรดบริเวณโคนต้น ขึ้นอยู่กับชนิดของปุ๋ยนั้นๆ โดยทั่วไป ควรให้ปุ่ย 3 - 4 เดือน ต่อครั้ง

การพ่นยาฆ่าแมลงหรือศตรูพืช
       บอนไซบางชนิดมีแมลงมาก่อกวนมาก บางชนิดน้อย แมลงหรือศตรูพืชที่มักพบคือ หนอนผีเสื้อ เพลี้ยเกล็ด เพลี้ยแป้ง ฯลฯ ควรพ่นยาฆ่าแมลงทุกๆ 1 หรือ 2 เดือน ปริมาณการพ่นก็ขึ้นอยู่กับตัวยาที่ใช้ อ่านฉลากก่อนใช้ยา(ฆ่าแมลง)
       มีบอนไซบางพันธุ์ที่ไม่ถูกกับยาฆ่าแมลง เช่น บอนไซชาฮกเกี้ยน หรือ ชาใบมัน