การปลูก บอนไซบ๊วยหวานจีน | Chinese Sweet Plum Bonsai

ต้นบอนไซบ๊วยหวานจีน
(http://www.growingbonsai.net/)
ชื่อของชนิดพืช

  • Chinese Sweet Plum (บ๊วยหวานจีน)
  • Sageretia theezan
  • Bird Plum


       บ๊วยหวานจีนเป็นพืชป่าเขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศจีน มันเป็นที่นิยมมากในการนำมาทำเป็นบอนไซเนื่องจากมันมีใบขนาดเล็ก ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ ดอกเล็กๆสีขาว มีผลในช่วงฤดูร้อน

       ผมเข้าใจว่าพืชชนิดนี้ไม่น่ามีอยู่ในประเทศไทย

การปลูกบอนไซบ๊วย

บริเวณที่ใช้ปลูกบอนไซ
       บอนไซควรได้รับแสงในช่วงเช้าอย่างเต็มที่ แต่ช่วงบ่ายไม่ควรโดนแสงแดดโดยตรง-- ให้อยู่ในที่ร่มเงา


(http://penjing-bonsai.com/)
การรดน้ำ
       ไม่ควรปล่อยให้ดินแห้ง ต้นไม้ชนิดนี้ไม่ทนทานต่อความแห้งแล้ง ควรดูดินทุกวันให้แน่ใจว่าดินไม่แห้ง

การใส่ปุ๋ย
       ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์

การตัดแต่งกิ่ง
       ตัดแต่งรูปทรงให้เป็นไปตามที่เราต้องการทุกๆสัปดาห์ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า บอนไซชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ลวดดัดแต่อย่างใด

การเปลี่ยนการถางใหม่
       ต้องเปลี่ยนกระถางทุกๆ 2 ปี บอนไซชนิดนี้มีรากมาก การเปลี่ยนกระถางแต่ล่ะครั้ง ต้องตัดรากทิ้งราวๆ 30%

การขยายพันธุ์
       พืชชนิดนี้ปลูกได้ด้วยเมล็ด และการปักชำ