บอนไซชบา | Hibiscus Bonsai

สกุลชบา (Hibiscus) เป็นสกุลของพืชมีดอกในวงศ์ Malvaceae เป็นสกุลขนาดใหญ่ มีด้วยกันราว 200 ถึง 230ชนิด พบในเขตอากาศอุ่นในกึ่งเขตร้อนและเขตร้อนทั่วโลก

บอนไซชบาต้นนี้ได้มาจากการปักชำจากประเทศอิสราเอลในปี 1978 มันได้รับการเปลี่ยนกระถางมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งจะได้เห็นดังภาพด้านล่าง ซึ่งเป็นภาพของบอนไซชบาตั้งแต่ตอนแรก ๆ และถูกเปลี่ยนกระถางไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งมาถึงปัจจุบัน เมื่อ 4 สัปดาห์ก่อนได้นำบอนไซชบาไปไว้ในห้องนั่งเล่น ตอนนี้มันเริ่มจะดูดีแล้ว

บอนไซชบาในช่วงแรก ๆ ยังคงเป็นต้นเล็ก ๆ

ผลิดอกออกใบใหม่

บอนไซชบาออกดอกเปลี่ยนกระถางแล้ว
ตอนนี้บอนไซเริ่มมีอายุมากขึ้น 


รากบอนไซชบา โผล่ขึ้นเหนือดินเล็กน้อย

บอนไซชบาที่เปลี่ยนกระถางครั้งล่าสุด (ปี 2014)
เปลี่ยนกระถางโดย Gabriele Wirth

บรรณานุกรม

1. Walter Pall. (2557). hibiscus #1. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/2014/06/hibiscus-1.html
2. Wikipedia. (2557). Hibiscus. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Hibiscus