ต้นบอนไซเมเปิลญี่ปุ่น ในฤดูใบไม้ร่วง | Japanese Maple #1 in Fall

ต้นบอนไซเมเปิล

บอนไซเมเปิลญี่ปุ่น

บอนไซเมเปิลญี่ปุ่น หนึ่งในบอนไซที่นิยมปลูกเพื่อดูใบ นิยมปลูกเป็นรูปทรงครึ่งวงกลม ทำเป็นทรงไม้กวาด เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วง ใบเมเปิลจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอ่อน สีเหลือง สีส้ม สีแดง ตามลำดับ


บรรณานุกรม

1. Derek Aspinall. (2557). Japanese maple #1 in fall color. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/2014/11/japanesemaple-1-in-fall-color.html
2. บอนไซ. (2557). บอนไซเมเปิล. จาก http://www.bonsai-thai.com/