ต้นบอนไซเมเปิลญี่ปุ่น ในฤดูหนาว | Japanese Maple #1 in Winter

การทำบอนไซทรงพุ่มไม้กวาดนั้นทำได้โดยการตัดยอดทิ้งให้ไม้แตกกิ่งออกมาใหม่ การแตกกิ่งนั้นจะแตกออกมามากกว่า 1 กิ่ง แล้วก็ทำการตัดกิ่งไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งได้รูปทรงเป็นครึ่งวงกลม

เมเปิลญี่ปุ่นในฤดูหนาว
บอนไซเมเปิลญี่ปุ่น


บรรณานุกรม

1. Walter Pall. (2557). Japanese maple #1 in winter. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/2014/11/japanese-maple-1-in-winter.html