เตาเผากระถางบอนไซ | Kiln for Bonsai Pots

*ในตอนท้ายของบทความนี้จะแสดงขั้นตอนการทำกระถางทั่วไปและกระถางบอนไซ

การขึ้นรูปกระถางบอนไซอยู่บทความนี้ >> การทำ กระถางบอนไซ | Making Bonsai Pots

สำหรับการเผากระถาง จะเผาหลังจากที่กระถางแห้งแล้ว (Dry) เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจะต้องพิเศษ! เตาเผาจะแตกต่างกันไป มีหลายประเภททั้งรูปทรงและขนาด เช่น เตาเผาไฟฟ้า เตาเผาก๊าซและเตาเผาไม้

โดยทั่วไป การเผากระถางบอนไซจะเผา 2 ครั้ง ดังนี้

เผาครั้งที่ 1 เรียกว่าการเผาดิบ (Bisque firing) โดยใช้อุณหภูมิที่อยู่ในช่วง 800 ถึง 900 องศาเซลเซียส หลังจากเผาดิบเสร็จสิ้นก็จะทำการตกแต่งผิวกระถางก่อนที่จะทำการเคลือบ (Glaze)

เผาครั้งที่ 2 จะต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสเพื่อให้โครงสร้างขอบดินเหนียวเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์

ภาพ 3 ภาพด้านล่างนี้เป็นห้องเผาของนาย Erwin Grzesinski
ภาพกระถาง 3 ชุดด้านล่างนี้ นำมาแสดงเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนและหลัง การเผาครั้งที่ 2ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3


เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ โดย Erwin Grzesinski และเรียบเรียงโดย Heike van Gunst.

Erwin Grzesinski เกิดในปี 1954 ศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม และใช้ฝีมือของเขาในการบูรณะโบสถ์และอื่นๆ เขาทำงานธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้เขายังชื่นชอบการแกะสลักหินและแกะสลักสบู่ เขาเริ่มทำกระถางบอนไซตั้งแต่ปี 1996. หลังจาก 1 ปีผ่านไปก็มีลูกค้าที่ปลูกเลี้ยงบอนไซมาสั่งทำกระถางบอนไซเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น การสั่งซื้อยังมาจากนอกประเทศอีกด้วย

กระถางบอนไซที่เขาทำขึ้น ไม่มีขายในเน็ตทั่วไปเนื่องจากเป็นงานที่ใช้ฝีมือ และมีลูกค้ามาก


กระบวนการทำผลิตภัณฑ์ดินเผา

Reference
       1. http://www.bonsaiempire.com/