การทำ กระถางบอนไซ | Making Bonsai Pots

เตรียมอุปกรณ์

สิ่งที่ต้องใช้ในการทำ ก็จะกองๆอยู่ในรูปครับ พู่กันสำหรับทาสี ฟองน้ำสำหรับเช็ดดินเหนี่ยว คัทเตอร์สำหรับตัดกระดาษที่ใช้ทำเป็นแบบ


ร่างแบบกระถาง

ทำการออกแบบขนาดของกระถางตามที่เราต้องการ


นำดินเหนียวสำหรับปั้นกระถางมาวาง แผ่ออกให้ได้ความหนาที่เหมาะสม*

*สำหรับการเลือกความหนาของกระถางนั้น อาจต้องใช้ประสบการณ์ครับ หนาเกินไปจะได้กระถางที่หนักโดยไม่จำเป็น ถ้าบางเกินจะทำให้กระถางแตกร้าวได้ง่ายแผ่ดินเหนียวให้เรียบ แล้วนำกระดาษที่ได้ออกแบบไว้ดังด้านบนมา


 ส่วนต่างๆของกระถางบอนไซ

ส่วนต่างๆประกอบด้วย ฐานกระถาง ขากระถาง ขอบกระถาง ผนังของกระถาง

ตัดแต่งปลายให้สวยงาม พอดีที่จะนำอีกปลายมาประกบ

เศษดินเหนียว
บดเศษดินให้ละเอียดเป็นผง แล้วเติมน้ำ
กวนส่วนผสมเศษดินเหนียวกับน้ำให้เข้ากัน ให้มันเป็นเหนียวๆเหมือนยาสีฟัน--มีคุณสมบัติเหมือนกาว
ใช้แปรงทาโคนดินเหนียวรอบๆฐานของกระถางดังรูปด้านซ้ายมือ เพื่อติดตั้งผนังของกระถางนำแผ่นผนังกระถางมาวางครึ่งหนึ่งก่อน (แผ่นกระถางที่เตรียมไว้ดังด้านบนโน้น)
ทำการฉาบให้เรียบ


ติดตั้งผนังกระถางให้รอบๆ จากนั้นก็เสริมความแข็งแรงดังในรูป

ทำความสะอาดมุมกระถางให้ดูดี
เลื่อยไม้ให้มีมุมเอียงตามต้องการ วิธีใช้อยู่ภาพถัดไป


นำไม้จากด้านบนมาเกลี่ยผนังกระถางให้ได้ผิวที่เรียบและสวยงาม

 ไม้แบบสำหรับทำขอบล่างของกระถาง
จากแบบไม้ด้านบน นำมาทำเป็นขอบด้านล่าง

แปะเส้นของดินเหนียวไว้ก่อน แล้วค่อยใช้ไม้ปาดเป็นแนวภาพแสดงการตกแต่งรูปแบบของกระถางเมื่อทำขอบด้านล่างเสร็จแล้ว ต่อไปก็จะเป็นขอบด้านบน ก่อนจะเสริมขอบนั้น ต้องทำระดับขอบกระถางให้เท่ากันเสียก่อน ดังในภาพด้านซ้ายมือ เป็นการนำแท่งไม้มาช่วยในการควบคุมความสูงขอบขอบกระถาง
ทำการเติมขอบโดยใช้ดินเหนียวที่จัดเตรียมไว้ปาดขอบกระถางด้านในให้เรียบร้อย ดูสวยงาม

เต็มแต่งขอบด้านนอกให้ดูสวยงามเช่นขอบด้านใน

ทำการขัดดินเหนียวส่วนเกินออก ให้ขอบกระถางมีความหนาคงที่เจาะรูระบายน้ำ โดยใช้ท่อกลวงกดลงบนดินเหนียว หากกระถางใหญ่ก็ต้องมีรูระบายน้ำหลายรู หากกระถางขนาดเล็กก็ทำรูระบายน้ำเพียงรูเดียวก็เพียงพอ

ในภาพ เป็นกระถางรูปทรงรี ทำการเจาะรูระบายน้ำจำนวน 2 รูเนื่องจากต้นบอนไซนั้นใช้ดินในปริมาณที่น้อย ดินจึงเก็บความชื้นไว้น้อย จึงต้องรดน้ำมากขึ้น (มากกว่าต้นไม้ปกติ) เมื่อรดน้ำมากขึ้นจะทำให้มีโอกาสรากเน่าได้มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการปลูกเลี้ยงบอนไซคือ ควรใช้ดินที่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว--นี้ไม่เพียงแค่ดินเท่านั้นที่ระบายน้ำได้เร็ว แต่รวมถึงกระถางด้วยที่ต้องระบายน้ำได้เร็ว

สำหรับรูเล็กใช้สำหรับร้อยลวดรัดโคนต้นบอนไซ มิให้บอนไซล้ม

ใช้ฟองน้ำที่ชุ่มน้ำเช็ดผิวกระถางให้เรียบเนียน

ฟองน้ำที่ใส่น้ำเยอะเกิน จะทำให้น้ำส่วนเกินไหลไปผสมกับดินเหนียว ส่วนฟองน้ำที่แห้งเกินจะทำให้ฟองน้ำแข็งกระด้าง เมื่อนำมาเช็ดผิวก็จะไม่เรียบ


ติดตั้งขาของกระถางนอกจากขาสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้ว ยังมีขาแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเล็กๆอีก 4 อัน เพื่อช่วยในการรับน้ำหนัก-- บอนไซที่มีขนาดใหญ่จะมีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจทำให้ขากระถางแตกได้

หลังจากติดตั้งขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการเช็ดผิวกระถางให้สะอาด

รอให้ดินเหนียวแห้ง จากนั้นก็นำไปเผาดิบ (Bisque-Fired) --เป็นการเผาเบื้องต้น


ทำการเคลือบเงากระถาง (Glazing) สีจะยังไม่เงาจนกระทั้งนำกระถางไปเผาอีกรอบ เรียกว่า การเผาสีเคลือบ (Glaze Firing)


หลังจากการเผาเคลือบเงาเสร็จสิ้น กระถางบอนไซก็พร้อมใช้งาน


ต้นบอนไซ
"Red hawthorn"

กระบวนการทำผลิตภัณฑ์ดินเผาReference


       1. http://www.bonsaiempire.com/
       2. http://elearning.nsru.ac.th/