บอนไซสนจิ๋ว | Miniature (tiny) Pine Bonsai

บอนไซสนจิ๋ว

       บอนไซในภาพด้านบน เป็นบอนไซที่มีขนาดเล็กมาก เป็นบอนไซสน รูปทรงบอนไซตกกระถาง บอนไซในภาพเป็นบอนไซขนาดเล็กที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มบอนไซขนาดเล็ก! บอนไซขนาดเล็กจะมีขนาด 15 ถึง 30 เซนติเมตร ส่วนบอนไซที่มีขนาดเล็กกว่า 15 เซนติเมตรจัดเป็น"บอนไซจิ๋ว"