บอนไซ Oriental Hornbeam #48 (Carpinus orientalis)

ไม้พันธุ์ Oriental Hornbeam เป็นพืชพื้นเมืองในประเทศฮังการี, บอลข่าน, อิตาลี, แหลมไครเมีย, ตุรกี, อิหร่าน, คอเคซัสและพื้นที่อื่น ๆ ที่ร้อนและแล้ง ต้นไม้ Oriental Hornbeam มีใบขนาดเล็ก ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร เป็นทรงพุ่ม เมล็ดมีความยาว 2 เซนติเมตร ในปีที่ผ่านมาไม้พันธุ์นี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนำไปทำเป็นต้นบอนไซ

ภาพบอนไซที่จะปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ มีความสูงประมาณ 40 เซนติเมตร มีอายุประมาณ 50 ปี ปลูกโดย Walter Venne ที่ได้มาจากประเทศโครเอเชียในปี 2011

ต้นไม้ที่เพิ่งได้มา ยังไม่ตกแต่งเป็นบอนไซ

เพิ่มดินและตัดแต่งกิ่ง ริดใบออก

เริ่มย้ายมาอยู่ในกระถางบอนไซ

จากภาพแรก มาถึงภาพนี้ ใช้เวลา 3 ปี


บรรณานุกรม

1. Walter Pall. (2557). Oriental hornbeam #48. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/2014/12/oriental-hornbeam-48.html
2. Wikipedia. (2557). Carpinus orientalis. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Carpinus_orientalis