ศัตรูพืช แมลง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟและราดำ | Pests

 ความเสียหายของใบ ที่เกิดจากเพลี้ยไฟ


ลักษณะอาการของโรค
ใบอ่อน/ยอดอ่อน/ตาดอกผลพริก จะแคระแกรน ใบจะห่อ ขอบใบม้วนขึ้นข้างบน ชะงักการเจริญเติบโต ส่วนผลพริก - จะหงิกงอ เสียคุณภาพ เนื่องจากเพลี้ยไฟดูดกินน้ำเลี้ยง

การป้องกันกำจัด
- เพลี้ยไฟมีนิสัยชอบหลบตามใต้ใบ ตามซอก ยอดอ่อน ในดอก การป้องกันกำจัดนั้นควรใช้สารกำจัดแมลงฉีดพ่น โดยฉีดให้ทั่วถึงทั้งบริเวณซอกใต้ใบ การพิจารณาสารกำจัดแมลงควรเลือกใช้ด้วยความรอบคอบ
- ในแหล่งที่ปลูกพริกใหม่ๆ สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงที่ควรใช้ เช่น บาซูดิน หรือไดอาซิโนน
- หากเป็นแหล่งปลูกพริกเก่า ซึ่งสารเคมีที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ผล ให้เลือกใช้ที่ออกฤทธิ์สูงต่อเพลี้ยไฟ เช่น เมซูโรล โตกุไธออน พอสซ์โซโลน อย่างใดอย่างหนึ่งพ่นทุกๆ 5 วันสัก สองครั้งติดต่อกัน เมื่อหายแล้วก็หยุดหรือพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ลักษณะของใบที่มีสุขภาพดี จะมีสีเขียวและบริเวณขอบมีสีขาว


 หนอนบนในสน

 สัญญาณเตือนว่ามีหนอนบนใบสน
มันจะมีลักษณะเป็นเกล็ดสีน้ำตาลเกาะอยู่บริเวณใบของสน

โรคราดำ

สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อราดำหลายชนิด เช่น Capnodium sp.,Meliola sp.

ความสำคัญ พบทั่วไปในแหล่งปลูกมะม่วงของประเทศ ราดำที่จะกล่าวถึงมีหลายชนิดด้วยกัน แต่ที่พบเห็นทั่ว ๆ ไป ชนิดที่ขึ้นปกคลุมใบเป็นแผ่นสีดำ เมื่อแห้งอาจจะร่อนหลุดออกเป็นแผ่น ๆ อีกชนิดหนึ่งขึ้นบนใบมีลักษณะคล้ายดาวเป็นแฉก ๆ ราดำเหล่านี้ไม่ได้ดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชโดยตรง แต่อาจมีผลคือการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่มะม่วงออกดอก หากมีราดำขึ้นปกคลุมดอก จะเป็นผลให้การผสมเกสรของดอกไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมีเชื้อราขึ้นปกคลุมปลายเกสรตัวเมีย ปกติแล้วราดำมีอยู่ทั่ว ๆ ไปในอากาศแต่ไม่สามารถจะเจริญขึ้นบนใบหรือช่อดอกมะม่วงได้ หากไม่มีแมลงปากดูด ได้แก่ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง โดยแมลงเหล่านี้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ตามยอดอ่อน และช่อดอก แล้วจะถ่ายสารซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ำหวานออกมาฟุ้งกระจายไปเคลือบตามบริเวณใบ และช่อดอก ซึ่งเชื้อราดำในอากาศก็จะสามารถขึ้นได้ และทำให้การติดดอกออกผลของมะม่วงลดลงหรือไม่ติดผลเลย

ลักษณะอาการ โรคราดำจะเกิดทั้งบนใบ ช่อดอก และผลอ่อน มีลักษณะเหมือนเขม่าหรือฝุ่นสีดำปกคลุมเป็นแผ่นสีดำ ซึ่งเมื่อแห้งอาจจะร่วงหลุดเป็นแผ่น

การป้องกันกำจัด เนื่องจากโรคนี้เกิดจากแมลงเป็นสาเหตุสำคัญ ดังนั้นในช่วงที่มะม่วงเริ่มแทงช่อดอก ให้เข้าสำรวจแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอยในสวน หากพบในปริมาณสูง ทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดได้แก่ Carbaryl 85 WP. เพื่อกำจัดแมลงนี้ในช่วงก่อนมะม่วงจะออกดอกครั้งหนึ่งก่อน หากยังพบการทำลายของเพลี้ยจักจั่นก็ควรฉีดพ่นอีกครั้งในระยะดอกตูมใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรา คือ เบนโนมิล ฉีดพ่นให้ทั่วต้น


 เพลี้ย

 ตัวเพลี้ย

 โรคราแป้ง

โรคราแป้งเป็นโรคที่พบระบาดทำความเสียหายกับถั่วเขียวที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศค่อนข้างเย็น โรคนี้ระบาดได้ง่ายเนื่องจากสปอร์ของเชื้อราเมื่อตกลงบนผิวใบ จะอาศัยความชื้นในบรรยากาศและบนผิวใบเข้าสู่เนื้อใบ เชื้อราจะสร้าง Haustoria ดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ผิวใบทำให้เซลล์ตาย ทำให้ใบแห้งตายในที่สุด

เชื้อสาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Oidium sp

ลักษณะอาการ ถั่วเขียวที่เป็นโรคราแป้งจะพบอาการได้ที่ใบด้านล่างก่อนแล้วจึงลามขึ้นสู่ใบด้านบนในระยะแรก จะเห็นเส้นใยสีขาวของเชื้อรามีลักษณะคล้ายผงแป้งโรยอยู่บนใบถั่วเขียวมองเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า เชื้อราจะเจริญได้รวดเร็วและแพร่กระจายเต็มไปหมดทั้งใบ รวมทั้งใบบน ๆ ก็สามารถเป็นโรคได้ ใบที่เป็นโรคจะสังเกตเห็นได้ว่าที่ผิวใบจะมีเส้นใยของเชื้อราสีขาวคล้ายแป้ง แต่เซลล์ของใบจะเป็นสีน้ำตาล และต่อมาจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม จนในที่สุดใบจะแห้งตายไป อาการของโรคสามารถพบได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของใบ ความเสียหายที่เกิดจากราแป้งนี้พบว่า ถ้าถั่วเขียวเป็นโรคในระยะติดฝักและเมล็ดเริ่มเต่งแล้ว ความเสียหายด้านผลผลิตจะมีไม่มากนัก แต่หากเกิดในระยะออกดอก พบว่าถั่วเขียวจะแคระแกรน การติดฝักไม่ดี ขนาดของฝักจะเล็ก และขนาดของเมล็ดก็จะเล็กลง

การแพร่ระบาด เชื้อรา Oidium sp แพร่ระบาดโดยทางลม มักพบระบาดในช่วงอากาศแห้งเย็น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 

การป้องกันและกำจัด ในระยะออกดอกติดฝักอ่อน หากมีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีพวก benomyl หรือกำมะถันผง

 โรคราแป้ง


บรรณานุกรม

       1. Dupuich. (2557). Pests. ค้นข้อมูล วันที่ 24 ธันวาคม 2557. จาก http://dupuich.smugmug.com/Bonsai/Pests/i-MSF2RpV
       2. สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร. (2557). โรคราแป้ง (Powdery mildew). ค้นข้อมูล วันที่ 24 ธันวาคม 2557. จาก http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/mungbean/powd.htm
       3. สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร. (2557). โรคราดำ (Sooty mold/Black Mildew). ค้นข้อมูล วันที่ 24 ธันวาคม 2557. จาก http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/mango/black_mildew.html
       4. สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร. (2557). เพลี้ยไฟ. ค้นข้อมูล วันที่ 24 ธันวาคม 2557. จาก http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/chilli/aphid.html