บอนไซสนภูเขา Pinus mugo (mountain pine)

เบื้องต้นสำหรับต้นสน Pinus mugo

พืชสายพันธุ์นี้มีชื่อเรียกมากมาย เช่น Mountain pine, Dwarf mountain pine, Scrub mountain pine, Swiss mountain pine, mugo pine หรือ creeping pine เป็นสายพันธุ์ของต้นสน มักเจริญเติบโตในระดับที่สูง มีถิ่นกำเนิดบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรป ไปถึงกลางยุโรป

Pinus mugo มีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาพิเรนี, แอลป์, แอร์ซเกเบียร์, คาร์พาเทียน, เทือกเขาอาเพนนีเนและภูเขาสูงคาบสมุทรบอลข่าน มักพบในระดับความสูง 1,000-2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

บอนไซสน Pinus mugo

บอนไซสนต้นนี้ได้มาจากอิตาลีในปี 2011 เมื่อปลูกเลี้ยงไว้จนแน่ใจว่ามันแข็งแรงแล้ว ก็ทำการเปลี่ยนกระถางในช่วงกลางฤดูร้อน ผมคิดว่าผมจะทำเป็น"ไม้ตายซาก"ที่กลางลำต้น สำหรับบอนไซต้นนี้มันน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในฤดูร้อนปี 2015 บอนไซต้นนี้สำหรับขายหรือแลกเปลี่ยน

ต้นสนที่ได้มาจากอิตาลีในปี 2011เมื่อเห็นว่าไม้แข็งแรงดีแล้ว ก็ทำการเปลี่ยนกระถาง

เปลี่ยนกระถาง
บรรณานุกรม

1. Walter Pall. (2557). Mugo pine #55. ค้นข้อมูล วันที่ 28 ธันวาคม 2557. จาก http://walter-pall-bonsai.blogspot.com/2014/07/mugo-pine-55.html
2. Wikipedia. (2557). Pinus mugo. ค้นข้อมูล วันที่ 28 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_mugo