บอนไซสนแดง | Red Pine (Pinus resinosa) Bonsai

บทนำ

ต้นสนแดง
ต้นสนแดง(Red Pine) เป็นสนพื้นเมืองของทวีปอเมริกาเหนือ สนแดงเกิดขึ้นที่เกาะนิวฟันด์แลนด์

ต้นสนแดงเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบ เติบโตเป็นป่าสนที่มีความโดดเด่นเรื่องความสูง โดยปกติสนแดงจะสูงประมาณ 20-35 เมตร--จากสถิติความสูง มันสูงได้ถึง 43 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ลักษณะของต้นสนแดงจะเป็นรูปกรวย ขึ้นอยู่กับอายุ มีเปลือกหนาและแข็ง เปลือกที่โคนต้นจะมีสีน้ำตาล ส่วนปลายจะมีสีส้ม-แดง ซึ่งได้ชื่อมาจากความโดดเด่งนี้ บางครั้งสามารถพบเห็นสีแดงได้ตามรอยแตก-รอยแยกของเปลือกสน

ป่าสนทั่วไป
ลักษณะของสนแดง(Red Pine)

ใบเหมือนเข็ม มีสีเขียวเข้ม ยาวประมาณ 12-18 เซนติเมตร เปราะ สามารถมองเห็นตะเข็บได้ชัดเมื่องอใบสน เมล็ดสนมีลักษณะเป็นทรงรี มีความสูงประมาณ 4-6 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร เมื่อเมล็ดสนโตเต็มที่จะมีสีม่วง

ต้นสนแดงมีความโดดเด่งในเรื่องความคงที่ของยีนซึ่งจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ยาก แต่มีรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า สายพันธุ์สนแดงกำลังจะสูญพันธุ์

สนสายพันธุ์นี้ไม่ทนต่อพื้นที่ ๆ มีแสงแดดน้อย แต่ทนแรงลมได้ดี มันเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำได้ดี (ดินทราย) เป็นสนที่มีอายุยืนยาว จากรายงานพบว่าสนแดง(Red Pine)มีอายุยืนยาวสุดได้ถึง 500 ปี สำหรับเนื้อไม้สนแดงก็เป็นที่ต้องการของตลาด และต้นสนแดงยังใช้ในการจัดสวนอีกด้วยบรรณานุกรม

Wikipedia. (2557). Pinus resinosa. ค้นข้อมูล วันที่ 25 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_resinosa