บอนไซแก้วแคระ | Sale Bonsai


บอนไซแก้วแคระ ใบเล็กจิ๋ว จำหน่ายในราคา 3 ,500 บาท ทรงต้นไม้ใหญ่ เลี้ยงง่าย โตช้า ไม่ต้องตัดแต่งทรงบ่อยๆ มีคู่มือแนะนำวิธีเลี้ยงฉบับย่อ เหมาะสำหรับซื้อฝากญาติสนิทมิตรรักหรือผู้ใหญ่เป็นอย่างยิ่ง


เห็นลงขายที่ OLX วันที่ 16 ธันวาคม 2557