บอนไซสนสก็อต | Scots Pine (Pinus sylvestris) Bonsai


บทนำ

สนสก็อต มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Scots Pine มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Pinus sylvestris

สนสก็อต เป็นสายพันธุ์ของสนที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรปและเอเชีย; ตั้งแต่ยุโรปตะวันตกไปทางทิศตะวันออกของไซบีเรีย, ทางทิศใต้เทือกเขาคอเคซัสและตุรกี, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ภายในอาร์กติกในสแกนดิเนเวีย

สำหรับทางตอนเหนือ สนมักเจริญเติบโตที่ระดับความสูง 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในขณะที่ทางตอนใต้มักจะเจริญเติบโตในระดับความสูง 1,200-2,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีใบสีเขียวและเปลือกสีส้มแดง


บอนไซ

ต้นสนสก็อตต้นเล็ก ๆ ต้นนี้ได้มาจากประเทศเยอรมัน เมื่อมันมาถึง ผมได้ทำการเปลี่ยนกระถางและจัดทรงให้ต้นตรงโดยที่ไม่ได้ตัดรากออก (รากสั้นอยู่แล้ว)

บอนไซสนสก็อต (เพิ่งได้มา)
ผมเชื่อว่ามันจะแตกกิ่งก้านออกได้ดีกว่าต้นไม้ชนิดอื่น ๆ และมันจะเป็นบอนไซรูปทรงตั้งตรงที่สวยงามในอนาคต

ในตอนแรกผมคิดว่าจะทำเป็นรูปทรงบอนไซ'กึ่งย้อย' แต่ผมคิดว่ามันต้องทำการดัดอีกมากและจะไม่ดีต่อสุขภาพบอนไซ ดีงนั้นผมจึงเลือกทรงตั้งตรง

บอนไซสนสก็อต
ในตอนแรกต้นสนนี้มี 2 กิ่ง ผมทำการตัดกิ่งออกไป 1 กิ่ง(ดังรูป) และทำการตกแต่งใหม่ เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะพอสมควร ในปีหน้าผมคาดว่าผลลัพธุ์มันจะออกมาดี


บรรณานุกรม

1. Chris Verdel. (2557). Pinus sylvestris. ค้นข้อมูล วันที่ 28 ธันวาคม 2557. จาก https://chrisvbonsai.wordpress.com/2014/10/12/pinus-sylvestris/
2. Wikipedia. (2557). Scots pine. ค้นข้อมูล วันที่ 28 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Scots_pine