ระหว่าง โชฮิน กับ มาเม บอนไซ | Shohin and Mame Bonsai Trees

Shohin Bonsai
       โชฮิน (Shohin) หมายถึง "สิ่งเล็ก ๆ " ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มันมีขนาดเล็กกว่าบอนไซ มันไม่มีกฎระเบียบที่แน่นอนนัก แต่โดยทั่วไปต้นไม้ที่จะเรียกว่าโชฮินนั้นจะมีความสูงไม่เกิน 25 ซม. มีผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การที่จะเรียกได้ว่า "โชฮิน" นั้น ต้นไม้จะต้องถือได้ในมือเดียว ซึ่งความสูงของต้นไม้นั้นไม่ได้มีความสำคัญมากนัก ส่วนบอนไซ "มาเม" (Mame Bonsai) จะมีความสูงที่ไม่เกิน 10 เซนติเมตร ซึ่งสามารถวางบนฝ่ามือได้Mame Bonsai
ระหว่าง โชฮิน กับ มาเม (Shohin VS Mame Bonsai)

       'โชฮิน' และ 'มาเม' ค่อนข้างจะเหมือนบอนไซมาก ในส่วนที่ต่างคือ Shohin และ Mame จะมีขนาดกระถางที่เล็กกว่า การดูแลจะยากกว่าเล็กน้อย เนื่องจากขนาดกระถางที่เล็ก จึงจำเป็นต้องรดน้ำมากกว่าปกติ ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยกว่าปกติ

       ส่วนข้อแตกต่างอื่นๆนั้น คือ ต้นไม้จริงจะมีใบเป็นพัน ๆ ใบ มีกิ่งหลายๆกิ่ง แต่เพื่อลดขนาดให้เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก รายละเอียดต่างๆจะขาดหายไป ดังนั้น Shohin และ Mame จะเหมือนต้นไม้ในอุดมคติมากกว่า (ไม่สมจริง)