แสตมป์บอนไซในหรัฐ | Stamps Bonsai in USA

เป็นบอนไซกุหลาบพันปี
ที่มันมีชื่อว่ากุหลาบเป็นเพราะมันมีดอกคล้ายกุหลาบ แต่มันไม่ใช่พืชสายพันธุ์กุหลาบ
ไม่ใกล้เคียงด้วยซ้ำ

บอนไซสนจูปีเตอร์
เป็นพืชที่นิยมนำมาทำเป็นบอนไซมาก นอกจากนี้ยังพบว่าลำต้นถูกแกะสลักด้วยบอนไซสนดำ
ลำต้นที่หนา เหมาะที่จะทำเป็นทรงตรงๆ ดูแข็งแกร่งและสง่างาม

บอนไซเมเปิล
ในภาพทำเป็นบอนไซเอี้ยว ลักษณะลำต้นจะคล้ายตัว "S"
สามารถพบต้นไม้รุปทรงนี้ได้ในป่าที่หนาแน่น เนื่องต้นไม้ต่างก็ต้องการแสง มันจึงพยายามที่จะเอนเข้าหาแสง จึงเกิดเป็นบอนไซรูปทรงนี้
มันแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะอยู่รอด

บอนไซไทร
พืชตระกูลไทรมีจุดเด่นเรื่องรากของมัน เหมาะที่จะแต่งเป็นรูปทรงโชว์ราก
(Roots Exposted Style)
สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปทรงบอนไซได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

1. รูปทรงบอนไซ (แบบภาพวาด)
2. รูปทรงบอนไซ (มีตัวอย่างเป็นต้นจริงๆ)


Reference
       1. http://dupuich.smugmug.com/