การปลูก บอนไซข่อย | Grow Streblus Asper Bonsai

ต้นบอนไซข่อย
(http://www.artofbonsai.org)
บทนำ
       ต้นข่อย (Streblus Asper) เป็นต้นไม้พื้นเมืองของประเทศไทย นิยมปลูกไว้ทำเป็นไม้ดัด--ซึ่งพบตามเกาะกลางถนน ลักษณะของต้นข่อยจะมีใบขนาดเล็ก สีเขียวเข้ม ใบหนาแน่น ส่วนลำต้นจะมีเปลือกสีขาว มีผลสีเหลือง

วัสดุที่ใช้ปลูกบอนไซข่อย
       ข่อยเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในดินเกือบทุกประเภท ดังนั้นการเลือกใช้ดิน ก็เหมือนๆบอนไซทั่วไป คือ ดินควรมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี ใช้ดินร่วน:ดินทราย ในปริมาณ 2:1 ส่วน ผสมปุ๋ยหมักหรือมูลสัตว์ลงไปด้วยประมาณ 10%
ต้นข่อยที่ใช้ทำไม้ดัด
(http://www.termsuk.com/)
       เนื่องจากข่อยเป็นต้นที่มีรากแก้วขนาดใหญ่และมียางเหมือนยางไทร เมื่อตัดรากแก้วของข่อยออก ยางของข่อยมักจะไหลออกมา ทำให้ผิวของข่อยมีความเหนียวขึ้น เช่นนี้ ข่อยจะไม่ผลิใบใหม่

       วิธีแก้ปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ คือ ใช้ปูนแดงทาบริเวณที่เป็นแผล--คือบริเวณที่ตัดรากแก้วออก

       หลังจากที่ได้ต้นข่อยมาแล้ว และมีกระถางที่เตรียมพร้อมแล้ว ทำการปิดรูระบายน้ำของกระถางบอนไซ โดยการนำตะแกรงมาวางไว้บนรู แล้วนำกรวดเม็ดเล็กๆโรยไว้

       วางต้นข่อยลง พร้อมจัดแต่งให้ต้นข่อยอยู่ในท่าที่สวยงาม แล้วนำดินมาใส่ โดยใส่ดินให้ถึงขอบกระถาง รดน้ำให้ชุ่ม นำบอนไซข่อยไปไว้ที่ๆมีแสงแดดรำไร--เพื่อให้ต้นไม้แข็งแรงก่อนที่จะนำไปไว้กลางแดด

เปลี่ยนดินและกระถางบอนไซ
       เมื่อปลูกบอนไซไปเรื่อยๆ แร่ธาตุและสารอาหารในดินจะหมด อาจจะต้องเปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนกระถางทุกๆ 1 ถึง 2 ปี มีผู้เชียวชาญแนะนำว่าควรเปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนกระถางในช่วงเดือนเมษายน เพราะฤดูแล้งไม่มีปัญหาเหมือนฤดูหนาว เมื่อยกดินออกจากกระถางแล้ว ให้ดินติดกับรากมาพอสมควร ตัดระบบรากฝอยออก เพื่อให้ต้นบอนไซแตกรากใหม่ ไม่จำเป็นต้องตัดรากแก้วออก

ปุ๋ยสำหรับต้นข่อย
       พืชข่อยเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยมากเหมือนพวกไม้มะสัง ตะโก

       หากต้นบอนไซข่อยได้รับแสงแดดมากเกินไป จะทำให้ใบมีสีจาง หากข่อยได้รับแสงน้อยเกิน ใบจะมีสีเขียวเข้ม

การให้น้ำ
       ให้น้ำบอนไซข่อยวันล่ะ 2 ครั้ง หรือมากกว่า

โรคและแมลง
       แมลงที่มักพบบ่อยคือ เพลี้ยแป้งและเพลี้ยเกล็ด มักจะเกิดขึ้นบริเวณใบ ควรใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นทุกๆ 1 หรือ 2 เดือนต่อครั้ง