บอนไซขนาดเล็กมาก | Super Mini Bonsai

เป็นที่รู้กันดีกว่าแนวคิดพื้นฐานของการทำบอนไซคือการบังคับให้ต้นไม้ที่โตเต็มที่มีขนาดที่เล็ก การทำต้นไม้ให้เล็กกว่าต้นบอนไซจึงเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้น มันเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมรูปแบบโครงสร้างการแตกกิ่งก้านสาขาของพืชให้มีลักษณะเหมือนต้นไม้ตามธรรมชาติ

หนึ่งในพันธุ์ไม้ที่เหมาะที่จะนำมาทำเป็นบอนไซขนาดเล็ก คือ เพรมน่า(Premna) เพราะขนาดของใบมันสามารถเล็กลงได้อย่างชัดเจน จากเดิม 90 มม. เหลือเพียง 2 มม. เท่านั้น (ลดลงมากถึง 45 เท่า) ดังภาพแสดงการเปรียบเทียบระหว่างใบเพรมน่าปกติและใบเพรมน่าบอนไซ

ภาพแสดงการเปรียบเทียบระหว่างขนาดใบปกติ(ซ้ายมือ) และใบของบอนไซเล็ก(ขวามือ)


วิธีที่ดีที่จะทำให้บอนไซมีขนาดเล็กคือการปักชำกิ่งของบอนไซเพรมน่า โดยเลือกกิ่งที่มีขนาดใหญ่หน่อยเพื่อให้แน่ใจว่ากิ่งที่นำมาปักชำนั้นจะแก่เพียงพอ จากนั้นก็นำกิ่งของบอนไซมาปักชำในกระบะเพาะชำขนาดใหญ่ นำไปวางไว้ในที่ร่ม แล้วรดน้ำอย่างสม่ำเสมอจนกว่าหน่อใหม่จะงอกออกมา

ต้นที่ได้มาจากการปักชำกิ่งบอนไซ
ต้นที่ได้มาจากการปักชำกิ่งบอนไซ

เมื่อเราพบว่ากิ่งที่ปักชำนั้นมียอดอ่อนขึ้นมาแล้ว เราจะสมมุติว่าระบบรากควรจะเจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน แต่เราไม่อาจคาดได้ว่ารากจะชอนไชไปไกลแค่ไหน ถ้ารากยาวเกินไปก็จะไม่เหมาะกับกระถางขนาดเล็ก เราต้องทำการตัดรากทิ้ง

การปลูกบอนไซขนาดเล็กจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะความชื้น เนื่องจากกระถางมีขนาดเล็ก ปริมาณดินที่ใช้จึงไม่มาก ไม่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้นาน จึงต้องหมั่นดูเรื่องความชื้นตัวอย่างการรักษาสภาพความชื้น โดยใช้ดินภูเขาไฟผสมกับดินเหนียวและพื้นผิวปกคลุมด้วยมอสเพื่อรักษาความชื้นให้มากที่สุด รากจะเจริญเติบโตไปเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องตัดรากส่วนที่โผล่ออกมานอกกระถางอยู่เป็นประจำ เพื่อให้รากพัฒนาเฉพาะในกระถาง

เพื่อหลีกเลี่ยงความแห้ง นำบอนไซเล็กมาวางไว้บนกระถางขนาดใหญ่เพื่อให้รากเจริญเติบโตผ่านทางรูระบายน้ำด้านล่างกระถาง

รักษาความชื้นโดยการนำกระถางบอนไซเล็กไปวางบนกระถางบอนไซใหญ่
สำหรับลวดที่ใช้ดัด ต้องเป็นลวดขนาดเล็กมาก อาจใช้ลวดที่มีอยู่ในสายโทรศัพท์ก็ได้

จุดสำคัญในการปลูกบอนไซขนาดเล็กคือการทำให้บอนไซมีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่โตอยู่ในธรรมชาติ แต่มีขนาดเล็กจิ๋ว มิฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะเหมือนหญ้าทั่วไป

ภาพด้านล่างเป็นมินิบอนไซโดย Robert Steven บอนไซเหล่านี้ล้วนเป็นบอนไซเพรมน่าทั้งสิ้น มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตรจะเห็นได้ว่าใบของเพรมน่าจะมีขนาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ลดลง 45 เท่า) แต่ผลของเพรมน่ายังคงมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัดส่วนกับใบ

ผลและใบของต้นเพรมน่าขนาดปกติ


บรรณานุกรม

Robert Steven. (2557). SUPER MINI BONSAI. ค้นข้อมูล วันที่ 26 ธันวาคม 2557. จาก http://www.bonsaiempire.com/blog/mini-bonsai