ขายบอนไซ หมากเล็กหมากน้อย | Vitex quinata will Bonsai


เป็นต้นบอนไซที่ทำมาจากพืชชื่อ หมากเล็กหมากน้อย
ขายในเว็บ OLX ในราคา 3,000 บาท

บรรณานุกรม


       1.OLX. (2557). บอนไซ หมากเล็กหมากน้อย. ค้นข้อมูล วันที่ 22 ธันวาคม 2557. จาก http://www.olx.co.th/