บอนไซหมากเล็กหมากน้อย คือ | Vitex quinata will
ต้นไม้ต้นนี้ยังเป็นที่รู้จักกันน้อย และมีข้อมูลในอินเตอร์เน็ตไม่มาก ส่วนใหญ่ที่พบ จะเป็นเกี่ยวกับต้นบอนไซซ่ะมากกว่า

ต้นหมากเล็กหมากน้อยเป็นต้นไม้ประจำชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ต้นนี้มีชื่อเรียกอื่น ๆ คือ แปะ, อีแปะ, ซาคาง, ผาเสื้อน, ดอย

ต้นหมากเล็กหมากน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex quinata (Lour.) F.N.Will.

หมากเล็กหมากน้อยเป็นไม้เนื้อแข็ง รูปร่างเป็นทรงพุ่ม ลำต้นตั้งตรงรูปทรง ลำต้นมีลักษณะเป็นลอนๆ ผิวเปลือก มีสีขาวนวลหรือสีน้ำตาลอ่อน เมื่อโตเต็มที่วัดขนาดเล้นรอบบริเวณโคนต้นจะได้ความยาว ประมาณ 3-4 เมตร และมีความสูงประมาณ 30-40 เมตร

ลักษณะของใบจะมีก้านใบ และที่ปลายก้านใบมีใบแยกออกเป็น 3 ใบ โดยใบที่อยู่ตรงกลางจะมีขนาดใหญ่กว่า อีก 2 ใบที่ขนาบอยู่ทั้งสองข้าง โดยใบทั้งสามจะมีลักษณะคล้ายใบหอกีขอบใบหยักๆ คล้ายฟันเลื่อยมีดอกและผลกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร

บรรณานุกรม

       1. Suansavarose. (2557). ต้นไม้ประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ค้นข้อมูล วันที่ 22 ธันวาคม 2557. จาก http://www.suansavarose.com/articles/169077/igetweb
       2. HaPP. (2552). Vitex Quinata. ค้นข้อมูล วันที่ 22 ธันวาคม 2557. จาก http://ibonsaiclub.forumotion.com/t382-vitex-quinata