บอนไซแอปเปิลป่า | Wild Apples Bonsai

ต้นบอนไซแอปเปิลป่า
คำอธิบาย

โดยปกติต้นแอปเปิลป่าจะสูงประมาณ 4-12 เมตร มีใบหนาแน่น ใบยาว 3-10 เซนติเมตร ขอบหยัก ใบเกิดสลับซ้ายขวา ดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ มีสีขาว ชมพูหรือแดง เป็นดอกสมบูรณ์เพศ(มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน) ดอกเกิดในฤดูใบไม้ผลิ

ผลแอปเปิลต้องการการผสมเกสรโดยแมลง เช่น ผึ้ง แต่มนุษย์ก็สามารถผสมเกสรแทนผึ้งได้เช่นกัน

ต้นแอปเปิลป่ามีขนาดเล็ก ผลมีรสเปรี้ยว ลักษณะของผลแอปเปิลป่าคล้ายกับแอปเปิลทั่วไป มันเป็นหนึ่งในต้นไม่ที่นิยมนำมาทำเป็นบอนไซ มากกว่าที่จะปลูกไว้กินผล

การใช้ประโยชน์

ผลของแอปเปิลป่าไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากมันเปรี้ยวมาก และเป็นผลไม้ที่หายากยามนอกฤดู ในบางประเทศก็ปลูกไว้สำหรับทำเครื่องเทศ ใช้ปรุงรสอาหารให้เปรี้ยว

บรรณานุกรม

Wikipedia. (2557). Malus. ค้นข้อมูล วันที่ 22 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Malus