บอนไซอาเคเชียแอฟริกา | Acacia Africa Bonsai

บอนไซอาเคเชียแอฟริกา
บทนำ

อาเคเชีย (อังกฤษ: Acacia) เป็นไม้สกุลของไม้พุ่มหรือไม้ต้นที่อยู่ในวงศ์ย่อย Mimosoideae ของวงศ์ถั่ว บันทึกเป็นครั้งแรกในแอฟริกาโดยนักชีววิทยาชาวสวีเดนคาโรลัส ลินเนียส ในปี ค.ศ. 1773 มักจะเป็นไม้ที่มีหนามและฝัก ชื่อมาจากคำว่า ภาษากรีก “ακις” (อาคิส) ที่แปลว่าปลายแหลมเพราะเป็พืชที่มีหนามแหลมของสปีชีส์ “Acacia nilotica” (“อาเคเชียไนล์”) ของอียิปต์[1]

ชื่ออื่นที่รู้จักคือ “ต้นหนาม” หรือ “ต้นวัตเติลส์” หรือ “อาเคเชียไข้เหลือง” และ “อาเคเชียร่ม”

อาเคเชียมีด้วยกัน 1300 สปีชีส์ทั่วโลก ในจำนวนนั้น 960 สปีชีส์อยู่ในออสเตรเลีย นอกจากนั้นก็อยู่ในบริเวณที่มีอากาศอุ่นของทั้งสองซีกโลกที่รวมทั้งยุโรป, แอฟริกา, เอเชียใต้ และ อเมริกา

อย่างไรก็ตามในปี 2005 ได้มีการแบ่งประเภทออกเป็น 5 จำพวกภายใต้ "Acacieae"

สกุล Acacia (sensu stricto) ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ออสเตรเลียและไม่กี่แห่งในเอเชียเขตร้อน, มาดากัสการ์และหมู่เกาะแปซิฟิก

ส่วนใหญ่ของสายพันธุ์นอกประเทศออสเตรเลีย และขนาดเล็กจำนวนมากของสายพันธุ์ออสเตรเลียถูกจัดประเภทเป็น Vachellia และ Senegalia

สองจำพวกสุดท้าย Acaciella และ Mariosousa แต่ละจำพวกจะมีประมาณ 12 สายพันธุ์จากอเมริกา


บอนไซอาเคเชียแอฟริกา
บอนไซอาเคเชียแอฟริกา โดย Karol Okone

บอนไซต้นนี้ถูกนำเสนอที่ Grimaldi Forum Monaco ในเดือนกรกฎาคม ปี 2010 ในระหว่างการแสดงนิทรรศการ Kyoto-Tokyo

บอนไซต้นนี้ได้รับรางวัลบอนไซใบยอดเยี่ยมในเดือนมิถุนายน ปี 2011


บอนไซอาเคเชียแอฟริกาบรรณานุกรม

1. Kodama Art Studio. (2557). Galerie des arbres exposés. ค้นข้อมูล วันที่ 5 มกราคม 2558. จาก http://kodamaartstudio.blogspot.com/p/les-arbres-de-pepiniere.html
2. Wikipedia. (2557). Acacia. ค้นข้อมูล วันที่ 5  มกราคม 2558. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Acacia