บอนไซต้นคูน (ราชพฤกษ์) | Cassia fistula Bonsai Tree


บอนไซราชพฤกษ์ (คำบรรยายจากต้นฉบับ)
ต้นคูนเป็นต้นไม้ที่พบได้ทั่วไปในประเทศเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน เป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกไว้ริมถนน ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ต้นคูนจะทิ้งไป และดอกสีเหลืองสดใสจะบานเต็มต้น ต้นบอนไซในรูปนี้ออกดอกล่าสุดเมื่อเดือน พฤษภาคม 2012 ในปีหน้า คาดว่าดอกจะออกมากขึ้นเรื่อย ๆ ดอกจะบานไม่พร้อมกัน โดยที่ช่อที่เกิดก่อนจะบานก่อน


การปลูกบอนไซต้นคูน (จาก Wikipedia)
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในที่โล่งแจ้ง สามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มได้ดี แต่ไม่ทนในอากาศหนาวจัด ซึ่งอาจติดเชื้อราหรือโรคใบจุดได้

ในช่วงแรกๆต้นราชพฤกษ์จะเจริญเติบโตได้ช้าในระยะเวลาประมาณ 1-3 ปีแรก หลังจากนั้นต้นราชพฤกษ์จะเจริญเติบโตเร็วขึ้น เปลือกจะเป็นสีน้ำตาลเรียบ มีรากแก้วยาวสีเหลือง และ มีรากแขนงเป็นจำนวนมาก เมื่อต้นราพฤกษ์มีอายุ 4-5 ปี จึงออกดอกและเมล็ดและเจริญเติบโตต่อไป


ลักษณะทั่วไปของต้นคูน (ราชพฤกษ์)
ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูง 10-20 เมตร ดอกขึ้นเป็นช่อยาว 20-40 เซนติเมตร แต่ละดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 เซนติเมตร มีกลีบดอกสีเหลืองขนาดเท่ากัน 5 กลีบ ผลยาว 30-62 เซนติเมตร และกว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร มีกลิ่นฉุน และมีเมล็ดที่มีพิษเป็นจำนวนมาก

ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย


บรรณานุกรม

1. cuckoo. (2557). Amaltas Flowering After a Years gap. ค้นข้อมูล วันที่ 16  มกราคม 2558. จาก http://cuckoo-on-bonsaislandscaping.blogspot.com/2014/05/amaltas-flowering-after-years-gap.html
2. Wikipedia. (2557). ราชพฤกษ์. ค้นข้อมูล วันที่ มกราคม 2558. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ราชพฤกษ์