บอนไซสกุล Crassulas Genus Bonsai

Crassula เป็นสกุลของพืชอวบน้ำซึ่งเป็นสกุลที่มีขนาดใหญ่ มีสายพันธุ์ที่หลากหลาย สายพันธุ์ที่นิยมคือ Crassula ovata พืชสกุล Crassula เป็นพืชพื้นเมืองเกือบทั่วโลก แต่สายพันธุ์ที่มักนิยมมักจะมาจากทางทิศตะวันออกของแอฟริกาใต้

Crassulas spp. Bonsai

โดยทั่วไปพืชสกุล Crassulas จะขยายพันธุ์โดยการนำใบมาปลูก มันเป็นพืชที่ทนความหนาวเย็นได้ดีกว่าความร้อน

ภาพต่าง ๆ เหล่านี้นำมาจากหลากหลายที่ ซึ่งทั้งหมดเป็นบอนไซที่ใช้พืชสกุล Crassulas ปลูก

Crassulas spp. Bonsai
Crassula ovata
มีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น jade plant, friendship tree, lucky plant, หรือ money tree ใบจะอวบน้ำและบริเวณขอบใบจะเป็นสีชมพู มันมีถิ่นกำเนิดที่แอฟริกาใต้ และถูกส่งขายไปทั่วโลก บางครั้งมันถูกเรียกว่าต้นไม้เงิน
Crassula ovata
 Crassula ovata เป็นต้นไม้ไม่ผลัดมบ มีกิ่งและลำต้นที่หนาและเรียบ ใบเจริญเติบโตสลับซ้าย-ขวา แม้ว่าส่วนใหญ่ใบจะมีสีเหลือง-เขียว แต่มีบางชนิดย่อยที่มีใบเป็นสีแดง

ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว


Crassula ovata


บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Crassula. ค้นข้อมูล วันที่ 5  มกราคม 2558. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Crassula
2. Wikipedia. (2557). Crassula ovata. ค้นข้อมูล วันที่ 5 มกราคม 2558. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Crassula_ovata