บอนไซสกุลมะพลับ | Diospyios spp.

ภาพบอนไซนี้ไม่ใช่บอนไซตะโก แต่อยู่ในสกุลเดียวกัน มีลักษณะใกล้เคียงกันกับต้นตะโก ผู้เขียนไม้ทราบสายพันธุ์ที่แน่ชัด จึงจัดไว้ในกลุ่มตะโก


ต้นไม้ในสกุลมะพลับ (Diospyros)
เป็นสกุลที่มีต้นไม้อยู่ประมาณ 450–500 สปีชีส์ มีทั้งไม้ผลัดใบและไม้ไม่ผลัดใบ มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพืชพื้นเมืองในเขตร้อน หลายสปีชีส์จะเป็นที่รู้จักในชื่อพลับ บางชนิดเนื้อไม้แข็ง คุณภาพดี บางชนิดผลรับประทานได้ ต้นตะโกเป็นหนึ่งในสปีชีส์ของสกุลมะพลับ


เกี่ยวกับต้นตะโก (Diospyios rhodcalyx)
ตะโก เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเดี่ยว อยู่ในวงศ์ EBENACEAE โดยมีชื่อสามัญคือ Ebony และชื่อวิทยาศาสตร์คือ Diospyios rhodcalyx. ต้นตะโกนั้นเป็นต้นไม้ที่มักจะนิยมนำไปทำเป็นไม้บอนไซและดัดกันมากเนื่องจากมีกิ่งก้านที่อ่อนพอต่อการนำไปทำไม้ดัด

ต้นตะโกนั้นนอกจากจะนิยมทำเป็นไม้ดัดกันแล้ว มันยังเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าทางสมุนไพรและผลที่สุกของมันก็ยังสามารถกินได้อีกด้วยบรรณานุกรม

1. Guest. (2553). "really black"doispyros sp. ค้นข้อมูล วันที่ 16  มกราคม 2558. จาก http://ibonsaiclub.forumotion.com/t3746-really-black-doispyros-sp
2. Wikipedia. (2557). Diospyros. ค้นข้อมูล วันที่ 16  มกราคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Diospyros
3. Wikipedia. (2557). Ebony. ค้นข้อมูล วันที่ 16 มกราคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Ebony
4. Wikipedia. (2556). ตะโก. ค้นข้อมูล วันที่ 16 มกราคม 2558. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ตะโก