บอนไซไทร | Ficus retusa

บทนำ
Ficus retusa เป็นสายพันธุ์ของพืชยืนต้นที่เจริญเติบโตในป่าดิบ เป็นพื้นเมืองของหมู่เกาะมาเลย์และกลุ่มเกาะมลายู

คำอธิบาย
Ficus retusa เป็นพืชที่เจริญเติบโตเร็ว มีโคนใหญ่ มีลักษณะเป็นทรงพุ่ม มีความสูงมากถึง 15 เมตรหรือมากกว่า ลำต้นสีเทาอ่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอาจใหญ่ถึง 1 เมตร

ใบของไทรชนิดนี้มีสีเขียวเข้ม มันวาว เจริญเติบโตอยู่หนาแน่น ต้นไทรชนิดนี้มักถูกเพลี้ยไฟรบกวนบ่อยครั้ง

ในบางครั้ง สายพันธุ์"ไทรย้อยใบทู่" (Ficus microcarpa) อาจหมายถึง Ficus retusa

เป็นสายพันธุ์ที่นิยมนำไปปลูกเป็นบอนไซบรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). http://th.wikipedia.org/wiki/Ficus retusa. ค้นข้อมูล วันที่ 21 มกราคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_retusa
1. Wikipedia. (2557). กลุ่มเกาะมลายู. ค้นข้อมูล วันที่ 21 มกราคม 2558. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/กลุ่มเกาะมลายู