บอนไซ Forsythia Bonsai วงศ์มะลิ

บอนไซ Forsythia Bonsai
Forsythia เป็นสกุลของพืชดอกที่อยู่ในวงศ์มะลิ มีประมาณ 11 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออก มีชื่อสามัญคือ Forsythia

รายละเอียดต้นไม้
เป็นไม้ผลัดใบที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูง 1-3 เมตร และจากสถิติมันอาจสูงได้ถึง 6 เมตร มีเปลือกที่หยาบ เปลือกไม้มีสีน้ำตาล ใบมีความยาว 2-10 เซนติเมตร

ออกดอกก่อนที่ใบในต้นฤดูใบไม้ผลิ ดอกมีสีเหลืองสด

กล่าวกันว่าดอก Forsythia จะสามารถผลิตแลคโตสได้ (น้ำตาลในนม) แลคโตสจะไม่ค่อยพบมากในแหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ ยกเว้นนม อย่างไรก็ตามมันยังไม่เป็นที่ยืนยัน


บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Forsythia. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Forsythia
2. PETER TEA BONSAI. (2557). Bonsai-Shows. ค้นข้อมูล วันที่ 27 ธันวาคม 2557. จาก https://peterteabonsai.wordpress.com/category/bonsai-shows/