ต้นบอนไซ Buxus microphylla | Japanese Box Bonsai


เกี่ยวกับบอนไซ
บอนไซต้นนี้มีอายุ 19 ปี เป็นบอนไซที่มีกิ่งก้านสวยงาม เป็นต้นไม้ที่เหมาะทั้งปลูกไว้ในร่มและกลางแจ้ง เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายและทนทาน

ต้นไม้สายพันธุ์นี้เป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้ที่นิยมนำมาทำเป็นบอนไซ

ต้นนี้ถูกนำมาขายในเว็บ ebay เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ในราคาประมาณ 2,700 บาท


เกี่ยวกับต้นไม้
ต้น Japanese Box หรือ Littleleaf Box มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า "Buxus microphylla" เป็นพืชพื้นเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน เป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบ เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก สูงเพียง 2-3 เมตร มีใบสีเขียวสดใส ยาว 10-25 มม. ปลายโค้งมน

ต้นไม้สายพันธุ์นี้ถูกอธิบายครั้งแรกในญี่ปุ่น แต่ไม่ทราบถิ่นกำเนิดที่แน่ชัด มันเป็นพุ่มไม้ขนาดเล็กมาก มักปลูกเป็นรูปร่างเหมือนกล่อง จึงเป็นที่มาของชื่อ Japanese Box และเนื่องจากมันมีใบขนาดเล็ก จึงมีอีกชื่อเรียก คือ Littleleaf Box (Little; เล็ก ๆ, leaf; ใบไม้) บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Buxus microphylla. ค้นข้อมูล วันที่ มกราคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Buxus_microphylla