ระหว่างต้นไม้ทั่วไปกับต้นบอนไซ | Nature VS Bonsai Tree

แรกเริ่มเดิมที ในบริเวณพื้นที่แห้งแล้งหรือในดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้มักจะมีลักษณะแคระแกร็น ต่อมาต้นไม้เหล่านั้นถูกขุดมาปลูกไว้ในบ้าน จากนั้นก็เริ่มปลูกเองโดยใช้เมล็ด โดยมีเทคนิคคล้าย ๆ กับธรรมชาติ คือ จำกัดดินและจำกัดพื้นที่ของต้นไม้ ทำให้ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ กลายเป็นต้นไม้แคระ หรือเรียกว่า "บอนไซ"

รูปทรงต่าง ๆ ของต้นบอนไซนั้นมักถูกจำลองมาจากธรรมชาติ มีบ้างที่รูปแบบของบอนไซจะถูกคิดค้นขึ้นเองซึ่งมักเป็นงานศิลปะ

ภาพที่นำมานำเสนอในบทความนี้ เป็นภาพของต้นบอนไซเปรียบเทียบกับต้นไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติ

ภาพโดย Walter Pall
(http://www.bonsaiempire.com)


รูปภาพโดย Scotland.gov
บอนไซสวน โดย John Naka


ต้น Linden ในฤดูหนาว
ภาพบอนไซโดย Walter Pall


ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณลมแรง กิ่งก้านมักจะมีลักษณะตามลม
บอนไซสไตล์ลู่ลม
ภาพโดย BCIต้นไม้ในปะรเทศ เนเธอร์แลนด์
บอนไซรูปทรงพุ่ม


ต้นเมเปิลตามธรรมชาติ
ต้นบอนไซเมเปิล โดย Walter Pall


ต้นไม้ตามธรรมชาติ
ต้นบอนไซเมเปิล โดย Walter Pall


ต้นเบาบับ (Baobab) เป็นต้นไม้ที่อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้
บอนไซสายพันธุ์ Chinese Elm
(ไม่ใช่บอนไซเบาบับ)


บอนไซไทร


เป็นรูปแบบ ไม่ตายซาก


ภูเขาหินตามธรรมชาติ
บอนไซแนว ๆ จีน


บรรณานุกรม

1. bonsaiempire. (2558). TREE VS BONSAI, NATURE AS SOURCE OF INSPIRATION. ค้นข้อมูล วันที่ 26  มกราคม 2558. จาก http://www.bonsaiempire.com/blog/tree-vs-bonsai