บอนไซแพร์ บอนไซพืชเมืองหนาว | Pear Bonsai Tree

บทนำ
แพร์เป็นผลไม้เมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในยุโรป โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าได้มีการนำแพร์ที่เป็นพืชป่ามาปลูกเป็นพืชสวน การปลูกแพร์มีบันทึกในเอกสารของกรีกโบราณและจักรวรรดิโรมัน เป็นไม้ยืนต้น ใบรูปไข่ ผิวใบเรียบ กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดผลใกล้เคียงกับแอปเปิล เปลือกบาง สุกแล้วเนื้อนิ่มมาก ฉ่ำน้ำ รสชาติหวานอมเปรี้ยวและหวานหอม เป็นพืชคนละสปีชีส์กับสาลี่ แพร์เองแบ่งได้เป็นหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยมในตลาดมากที่สุดคือ Williams pear หรือเรียกว่า Bartlett ในสหรัฐและแคนาดา

บอนไซแพร์
การใช้ประโยชน์
พายแพร์เนื้อลูกแพร์ไม่แข็งเท่าเนื้อแอปเปิล นอกจากบริโภคเป็นผลไม้แล้ว แพร์ยังนำไปแปรรูปได้โดยการเชื่อม แช่อิ่ม ตากแห้ง บรรจุกระป๋อง ใช้ทำของหวาน เช่น พาย น้ำผลไม้จากลูกแพร์ที่นำไปหมักเรียก เพอร์รี (perry)

ลักษณะทั่วไปของต้นแพร์
ต้นสูง 10-17 เมตร มีรูปทรงคล้ายกรวยคว่ำ (เหมือนต้นสน) ใบมีขนาด 2-12 เซนติเมตร ต้นแพร์สามารถทนอากาศหนาว -25 องศาได้(สำหรับในฤดูร้อน) และทนอุณหภูมิ -40 องศาในฤดูหนาวได้ แต่ปลูกในที่ ๆ อุณหภูมิสูงไม่ได้

ต้นแพร์ปกติ

บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Pear. ค้นข้อมูล วันที่ 15  มกราคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Pear
2. Wikipedia. (2557). แพร์. ค้นข้อมูล วันที่ 15 มกราคม 2558. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/แพร์