บอนไซเทียนทะเล | Pemphis acidula Bonsai

ต้นเทียนทะเลที่พบอยู่ริมทะเล
บทนำ

เทียนทะเลเป็นสกุลชองพืชที่พบในบริเวณทะเล อยู่ในวงศ์ Lythraceae เมื่อก่อนหน้านี้สกุลนี้มีเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้น คือ เทียนทะเล Pemphis acidula แต่ปัจจุบันเชื่อว่ามันมีอย่างน้อย 2 สายพันธุ์

ต้นเทียนทะเลมีความสามารถในการปรับตัวได้สูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม มันอาจเจริญเติบโตเป็นไม้พุ่มที่หนาแน่นหรือไม้พุ่มที่บาง มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง ใบมีขนาดเล็ก

ดอกไม้จะถูกผสมเกสรโดยผึ่งและจะออกผลตลอดปี

เมล็ดสามารถลอยน้ำได้ และบางครั้งมันก็แพร่กระจายสายพันธุ์โดยใช้คลื่นทะเลช่วย


บอนไซเทียนทะเล
ที่อยู่อาศัย

เทียนเลส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทั้งใน"ป่าชายเลน"และ"ป่าข้างมหาสมุทร" มักเจริญเติบโตอยู่บนโขดหิน บางครั้งอาจพบอยู่บนหน้าผา


เขตการกระจายพันธุ์ของเทียนทะเล

(เนื้อหาในหัวข้อนี้ไม่ได้รับการเรียบเรียง) ชายฝั่งทะเลแอฟริกาตะวันออก เซเชลส์ และหมู่เกาะแซนซิบาร์ รัฐที่มีแนวชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียถึงมหาสมุทรแปซิฟิก ฟิลิปปินส์,  เหนือขึ้นไปไต้หวันและหมู่เกาะริวกิว ชายฝั่งแทนซาเนีย, ไทย, มาเลเซีย (ยะโฮร์) สิงคโปร์ , อินโดนีเซีย (ปาปัวสุมาตราโมลุกกะ, Madura และ Java), ปาปัวนิวกินี, ฮ่องกงและทั่วเขตร้อนออสเตรเลีย


การใช้ประโยชน์

เทียนทะเลเป็นพืชที่ยากต่อการแกะสลัก แต่มันมีน้ำหนักเบา เป็นไม้ที่มีเนื้อเหนียวและต้านทานต่อการดัดได้ดี

เทียนทะเลเป็นพืชเขตร้อนที่นิยมนำมาทำเป็นบอนไซ

สายพันธุ์ของเทียนทะเล

รายชื่อดังต่อไปนี้เป็นรายชื่อของสายพันธุ์เทียนทะเลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูล
  • Pemphis acidula J.R.Forst. & G.Forst.
  • Pemphis hexandra Mart. ex Koehne*
  • Pemphis madagascariensis (Baker) Koehne
  • Pemphis stachydifolia Mart. ex Koehne*บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Pemphis. ค้นข้อมูล วันที่ 1 มกราคม 2558. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Pemphis